Byggstart för Gångsätras nya idrottshall i höst

Lidingö SK Handboll står bakom bygget av en ny idrottshall intill Gångsätrahallen. Bild Jan Sjöberg/Lidingösidan
Lidingö30 september 2020 kl 06.10

Snart ska den nya idrottshallen vid Gångsätrahallen börja byggas. Redan under oktober kan arbetet komma i gång. Ett år senare beräknas hallen vara klar.

Den nya hallen byggs på initiativ av LSK, Lidingö Sportklubb Handboll och kommer att tillgodose framför allt handbollssektionens behov av träningstider och samla föreningens verksamhet till ett och samma ställe. En ny hall får även en positiv effekt på idrottslivet på ön, eftersom det lättar trycket på andra hallar och ökar tillgängligheten för fler som vill träna.

Staden har upplåtit tomtarrende för den nya idrottshallen, som delvis kommer att byggas på den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen. LSK Handboll står, tillsammans med sponsorer, för upphandling av byggentreprenör, projektering och byggnation av hallen. Enligt förslaget byggs den ihop med den befintliga hallen med en mindre länkbyggnad.

Byggstarten av den nya idrottshallen är beroende av att det sökta bygglovet har vunnit laga kraft. När det skett rivs den befintliga fotbollsplanen. IFK Lidingö Fotboll, som i dag använder planen, har bokat om sina träningar till andra planer. Om allt löper enligt plan kan den nya hallen börja byggas under oktober-november 2020 och vara klar hösten 2021.

Filip Svanberg (M), ordförande i kultur och fritidsnämnden, är mycket positiv till LSK Handbolls initiativ till att bygga en ny idrottshall.
—Den nya hallen blir ett välkommet och välbehövligt tillskott för barn- och ungdomsidrotten på Lidingö. När handbollen samlar sin verksamhet till Gångsätra frigörs tider i andra hallar, vilket också gynnar andra föreningar.

Trafik- och parkeringssituationen för närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan ses nu över, för att det ska fungera så bra som möjligt både under byggtiden och efteråt.

—Vi för en dialog med Christinaskolan, som berörs extra av byggnationen. Vi kommer att skapa trafiklösningar så att barnen kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Redan nu sänker vi hastighetsgränsen på den aktuella sträckan vid Läroverksvägen från 50 till 30 kilometer i timmen, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Staden kommer att utföra vissa arbeten i anslutning till byggnationen. Bland annat ska en dagvattenledning anläggas från den nya hallen till ledningsnätet. När hallen är färdig kommer en 5-mannaplan för fotboll att byggas inom det befintliga idrottsområdet, söder om den nya hallen, samt en ny parkeringsanläggning. De arbetena beräknas vara klara under våren 2022.

Konsultfirman Hedström & Taube har fått uppdraget att projektleda och bygga den nya idrottshallen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *