Byggstart av Lilla Lidingöbron i maj

Lidingö17 mars 2019 kl 08.48 3

Det börjar dra ihop sig till byggstart av den nya bron, Lilla Lidingöbron, skriver Lidingö stad i sin tidning Vårt Lidingö. Stadens broentreprenör Implenia har nu satt upp ett platskontor i närheten av brofästet på Lidingösidan och förbereder inför byggstarten i maj.
 
Platskontoret har byggts upp i Torsvikshamnen, strax söder om Islinge udde. Här kommer Implenia, som fått uppdraget att bygga bron, ha sitt arbetsområde och ta emot byggtrafiken. Kontoret kommer att finnas på platsen tills alla arbeten är helt avslutade, år 2023.
 
Planering och projektering för den nya bron är nu i full gång och själva byggandet av Lilla Lidingöbron beräknas starta under försommaren. Först ut är pålningen av totalt 160 pålar, ett arbete som beräknas ta ett år och som kommer både synas och höras.
 
– Området är redan i dag utsatt för buller från bilar och spårtrafik, men vi kommer att göra vad vi kan för att minimera störningar från arbetet. Vi kommer att mäta buller löpande för att se till att gällande riktlinjer följs, säger Jan Werner, stadens projektledare för Lilla Lidingöbron.

Byggmaterial kommer att levereras till arbetsområdet via lastbilar men även sjövägen. För att underlätta arbetet kommer en del av Islinge Hamnväg att stängas av för biltrafik under byggperioden, från och med i sommar. Då blir genomfart för bilar på Islinge Hamnväg upp mot Torsvik inte möjlig men gång- och cykeltrafikanter påverkas inte.

Bron beräknas bli klar för tågtrafik 2022. Redan under 2021 ska gående och cyklister kunna passera över den nya Lilla Lidingöbron. Spårtrafiken kopplas in ett år senare och först därefter kommer den gamla bron att rivas.

Så här skriver Implenia på sin hemsida: 
Den gamla Lidingöbron är sliten och ser slutet på sitt liv, att renovera skulle bli dyrare och det är därför beslutat att bygga en helt ny bro.

Den nya bron korsar Lilla Värtan mellan Lidingö och Stockholm och kommer att bli 730 meter lång med 16 bropelare och 15 spann och blir en av Sveriges längsta broar. Bredden på bron kommer att vara cirka 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik.

Det blir en spännarmerad betongbro med grundläggning för brostöden i vatten vilket innebär en teknisk utmaning. Bron kommer att utformas så att den blir tillgänglig och attraktiv för samtliga samhällsgrupper. Den dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utkiksplatser.
 

Entreprenaden består av byggnation av ny bro om 730 meter med 16 bropelare och 15 spann samt rivning av den gamla bron.
Bredd: 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik.
Kontraktssumma: 539 miljoner kronor
Byggtid: 2018-2023

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *