Byggnadsprojekt närmar sig mållinjen

Foto: Pixabay
Lidingö28 juli 2021 kl 04.30

Flera byggnadsprojekt har under våren och sommaren pågått runt om på ön. Många av projekten är nu på sluttampen, och Lidingöborna kommer därmed under hösten att, bland annat, kunna gå eller cykla över cykelbron i centrum eller spela handboll i i en splitter ny hall i Gångsätra centrum. 

Här är några av de arbeten som pågår på Lidingö just nu, och som beräknas vara färdigställda under sensommaren och hösten:

Ny belysning till gång- och cykelväg

Vi går mot ljusare tider, i alla fall om vi vill promenera mellan Kämpavägen och Stockbyvägen.
Källa: Lidingö Stad

Mellan Kämpavägen och Stockbyvägen pågår arbete med att sätta upp belysning länge cykel- och gångvägen. Projektet påbörjades vecka 28 med schaktningsarbete, följs nu av ett semesteruppehåll, och återupptas igen vecka 33. Arbetet utförs av entreprenör Bogfelt. 

Asfaltering på flera vägar på Lidingö

Dags för mer asfalt. Bilden är tagen från asfalteringsarbeten i Brevik härom året av Johan Ahlbom.

Sedan i maj har många vägar på Lidingö fått ny beläggning. Arbetet utförs i omgångar beräknas vara klart på samtliga vägar i slutet av sommaren. De vägar som kommer få ny asfalt är bland annat Abborrvägen, Grönbyvägen, Tistrontunet och Kyttingevägen. Trafiken kan komma att påverkas tillfälligt att arbetet, följs den skyltning som finns på plats för minsta möjliga besvär. 

Renovering av gång- och cykeltunnlar och bro

Cykel- och cykelbron mellan Siggebo och Sturevägen. Foto: Lidingö Stad.
Cykel- och gångtunneln under Norra Kungsvägen vid Bergsbyvägen i Rudboda. Foto: Lidingö Stad
Cykel- och gångtunneln under Norra Kungsvägen, vid avfarten till Västra Rudboda . Foto: Andreas Lindberg

I mitten av juni påbörjades renovering av två cykel- och gångtunnlar under Norra Kungsvägen samt en cykelbro över Södra Kungsvägen. Tunnlarna ligger i korsningen Norra Kungsvägen- Bergsbyvägen i Rudboda och under Norra kungsvägen strax innan korsningen Elfviksvägen och Södergarnsvägen. Tunnlarna i Rudboda går att använda under arbetstiden medan gång- och cykelbron över Södra kungsvägen är avstäng under arbetstiden. Tunnlarna och bron beräknas vara färdigställda i början respektive slutet av oktober.

Handbollshall, parkering, fotbollsplan och dagvattenanläggning

Nya handbollshallen i Gångsätra. Foto: Andreas Lindberg

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) bygger tillsammans med sponsorer en ny handsbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. En dagvattnenläggning, en permanent parkeringsaläggning samt en 5-mannaplan för fotboll har av Lidingö Stad installerats i området. Grundläggning av den nya hallen påbörjades i slutet av oktober förra året och beräknas vara klar och öppna under hösten 2021. Bygget av den nya parkerkingsanläggningen och 5-mannaplanen påbörjas när handbollshallen är färdigställd och planeras vara klar nästa vår. 

Här kan du läsa mer om vilka arbeten som pågår på Lidingö just nu. 

Källa: Lidingö stad 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *