Bygg vidare på Lidingös unika värden

Debatt16 juni 2022 kl 04.291

Historiskt sett har Lidingö haft en mycket bra och unik balans på bostadsmarknaden där småhus, bostadsrätter och hyresrätter bestått av en tredjedel var av hushållen. Vi kristdemokrater vill behålla den balansen genom att bygga nya radhus och villor på ön, så att fler kan förverkliga drömmen om en egen täppa. Samtidigt vill vi skapa fler attraktiva lägenheter med olika upplåtelseformer för äldre. Antalet äldre än 80 år ökar med 50 % under den kommande 10-årsperioden. Genom att bygga fler seniorboenden möjliggör vi också flyttkedjor.

Sedan KD blev en del av majoriteten har vi lyckats ändra fokus i byggpolitiken. Från att man tidigare ville maximera varje byggprojekt med höga hus och lite grönska vill vi i stället utveckla de värden som gör Lidingö unikt. Vi behöver höja ambitionsnivån när vi bygger nytt. Den nya bebyggelsen ska präglas av småskalighet och en arkitektur som knyter an till områdets karaktär. Expansionen ska ske med respekt för de hus som redan finns i området och för de Lidingöbor som bor där. Vi ska bygga på ett hållbart sätt med sunda material och med mycket grönska mellan husen.

Vi planerar nu att lägenhetshus ska blandas med radhus i Högsätra och vid nya Rudboda torg. På gamla ”Canada Bygg” ska villor och radhus byggas som knyter an till arkitekturen i de så populära Canadaradhusen. I Högsätra har klassiska värden visat sig vara väl lämpade vid utformningen av lägenhetshusen och i Rudboda kan kopplingen till naturen med utnyttjande av trä som byggmaterial vara ett fint inslag.

Självklart ska staden alltid få en god intäkt vid markupplåtelse men det är inte vinstmaximering som är viktigast för oss kristdemokrater. Vi vill bygga ett gott samhälle för unga, barnfamiljer och äldre. Det måste vara viktigare än en kortsiktig vinst. Det är de långsiktiga värdena som byggt Sveriges trevligaste kommun, och så vill vi fortsätta.

Carl-Johan Schiller, Bo Brismar, Erica Magnergård
Toppkandidater till kommunfullmäktige

Kommentarer

 1. Många goda tankar. Det verkar som om KD vill bygga lite färre nya hus än t ex L? Men vad tycker M, C och LP?
  Om man vill ta del av partiernas ambitioner vad gäller nybyggnation och befolkningsökning är man lite vilsen.
  Desssutom vet man ju inte vilken politik ev. majoriteter kommer att föra.
  Men det bästa är väl att nu lyssna på de enskilda partiernas tydliga ställningstagande i frågan? Från KD och L tycker jag mig ha fått den ganska bra.
  Avslutningsvis: det är väldigt många som har synpunkter på hur Lidingö skall fortsätta att vara en bra plats att bo på: politiker, byggbolag, fastighetsbolag, näringsliv, kulturarvsvårdare, journalister etc.
  Själv anser jag att åsikter från oss som bor här skall väga tungt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *