Bygg ut Stockby ridskola

Lidingö Ridskola i Stockby. Foto: Lidingösidan
Debatt30 april 2021 kl 05.252

I ”Mitt i Lidingö” (24 april – 30 april) finns en helsidesartikel som handlar om Stockby Ridskola och dess framtid. På grund av Jordbruksverkets nya föreskrifter för hästhållning får spiltor inte längre användas utan ska ersättas med boxar. Detta innebär för ridskolan att 21 befintliga spiltor måste byggas om. På samma yta ger det nio boxar vilket betyder, att stallet måste minska antalet hästar från 48 till 36. Samtidigt står över tusen personer i kö till ridskolan. För att samtliga intressen ska kunna tillvaratagas måste ridskolan byggas ut.

Vi inom Lidingöpartiet anser att den utbyggnad som beskrivs i artikeln är ytterst angelägen och ska genomföras. Av de tusen personer som står i kö är 675 barn och ungdomar vars intresse för ridsporten vi måste värna. Dessutom är ridning en utpräglad flicksport och även därför mycket betydelefull.

Av egen erfarenhet vet jag hur otroligt mycket ridsporten betyder för just flickor som, utöver själva ridningen, finner så många värden i att vistas i stallet och förutom att vårda och ta hand om sina älskade hästar, också upplever kamratskap, gemenskap, laganda och trygghet att ta med ut i livet.

C-G Leissner har gjort en ovärderlig insats för ridsporten på Lidingö, det får vi aldrig glömma. Nu anser jag att vi bör lyssna till honom och gå honom till mötes.

Evelyn Lewandrowski
Lidingöpartiet
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Kommentarer

  1. Jag håller fullständigt med Evelyn. Utbyggnaden bör få tillstånd per omgående. Ridskolan fyller så många viktiga funktioner, inte minst för barn, ungdomar och i rehabiliteringssyfte för funktionshindrade. Ridning är också en sport som främjar respekt och hänsyn i stora mått och den enda sporten där det tävlas på helt lika villkor mellan könen. C-G Leissner ska ha stor respekt och beundran för hans insats. Låt oss se bygget bli verklighet inom kort, så fler kan få ta del av dessa underbara djur som hästar är.
    Iréne Borgenvik, gruppledare för Sverigedemokraterna Lidingö

  2. Instämmer till fullo med Evelyns debattinlägg angående Ridskolan i Stockby. Den värdefulla verksamhet som bedrivs i Stockby Ridhus måste bevaras. Att det är en samlingsplats för främst flickor som här engagerar sig i vården och skötseln av hästarna ger dem styrka, självförtroende och närhet till hästar som är unikt. Tryggheten med dessa stora djur och kamratskapet med vännerna i stallet skapar trygga och lyckliga flickor.
    Varmt tack till eldsjälen C-G Leissner som erbjuder sig att skapa fortsatta möjligheter för många personer att få uppleva och lära sig respekt för djuren och vännerna i stallet. Låt bygget bli verklighet !
    Siv Björkman , Lidingöpartiet ,ersättare i Kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *