Busslinje 233 behöver förbättras – inte läggas ned!

Debatt16 april 2019 kl 06.097

Det är nu dags att yttra sig om SL:s förslag till nästa års kollektivtrafik. Förslaget för Lidingö består av smärre justeringar av befintliga linjer, med ett undantag: Stadens enda tvär­för­bin­del­se, den socialt viktiga busslinjen 233 mellan Rudboda och Larsberg föreslås bli nedlagd på grund av för få resenärer. Direktbussen 233 tar ca 18 minuter. Men entreprenören Keolis vill i stället att resenärerna ska göra en vinkelresa med ett byte i Lidingö Centrum. Den omvägen tar 40 minuter men upplevs som dubbelt så lång tid, eftersom byte- och väntetid upplevs som en 2,5 gånger högre uppoffring per minut. Att denna linje har få resenärer beror nog på att den bara har 6 avgångar per dag. Detta är en alltför dålig turtäthet.

Alla politiska partier på Lidingö står helt eniga i att protestera mot nedläggningen av denna busslinje. Istället förespråkar vi att linjen ska finnas kvar och bör ges ett bättre utbud och en mer attraktiv tidtabell än i dag, för att locka flera att åka kollektivt inom Lidingö.

En förklaring till hotet om nedläggning är incitamentsavtalet som styr trafikförsörjningen i Region Stockholm, inkl. Lidingö. Det innebär en morot för att maximera entreprenörens intäkter genom fler påstigningar, till exempel genom fler byten och färre direktlinjer. Det oacceptabla förslaget att lägga ned linje 233 är ett flagrant exempel på detta. Sådana avtal handlar inte om incitament för nöjda resenärer utan snarare om incitament för nöjda entreprenörer. Så tycker vi i Lidingö inte att kollektivtrafikens linjenät bör styras.

I år börjar trafikförvaltningen trafiksätta en del av de 46 nya tunnelbanetågen på röda linjen.

Vi i Lidingö anser att hälften av dessa bör användas för att stärka upp linje 13 till Ropsten, och inte endast till linje 14 mot Mörby Centrum. Vårt argument är att  Ropstensgrenen, linje 13, har 10 % fler påstigande än linje 14 till Mörby.

Än så länge finns det inte heller några acceptabla lösningar för hur den nya Lilla Lidingöbron med dubbelspår ska angöra på ett effektivt sätt i Ropsten, så att gångavstånden inte blir längre än idag, varken för både buss- och spårvägsresenärerna.

Lidingöbanan är överbelastad med för många stående – även jämfört med SLs egna normer för acceptabel resstandard. Sittplatsbeläggningen på denna spårväg är mer än dubbelt så hög som för de övriga sju lokalbanorna i länet. De två beställda nya spårvagnarna bör sättas i trafik snarast. Kapaciteten och turtätheten behöver öka för att kunna jämställas med det utbud som finns i andra delar av länet.

Staden vill också initiera en förstudie tillsammans med region Stockholm för att bedöma kostnader och nyttor för att dra om Lidingöbanan via Lidingö Centrum.

Lidingö stad anser att utbyggnaden av busstrafiken på Lidingö har blivit missgynnad jämfört med andra jämförbara kommuner under senare år. Antalet påstigande per invånare under rusningstid har ökat med 30% på Lidingö mellan 2003 och 2016. Detta är betydligt fler än för andra jämförbara kommuner. Trängseln på Lidingös bussar är alltför hög, och högre än i alla andra kommuner i länet. Därför föreslår vi att stombusslinje 6 förlängs som en skyttelbuss från Ropsten till Lidingö Centrum och sedan vidare till Rudboda Centrum.

Det är också viktigt att turtätheten i Högsätra, en av Lidingös befolkningstätaste stadsdelar, inte försämras när turerna för busslinjerna 206 och 221 ändras.

Lidingö den 12 april 2019

Carl-Johan Schiller, (KD), ordf. i Teknik- och Fastighetsnämnden
Peder Hagen (M); vice ordf. i i Teknik- och Fastighetsnämnden
Hans Grundell (Lidingöpartiet), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Göran Tegér (L), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Fredrik Wesslund (C), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Anna Odén (MP), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Kenneth Larsson (S), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Olaf Koort (V), ersättare i Teknik- och Fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Se till att 206 får fler avgångar. Nu får resenärer som ”bara” skall till Larsberg trängas, om de överhuvudtaget kommer med.
  Se också till att det i rusning, både morgon och kväll finns en buss som bara går till Lidingö centrum och sedan ner till Ropsten.
  Som det är nu får många lämnas vid både Sturevägen och Torsvikstorg vid resa mot Ropsten. In mot ön fylls bussarna med resenärer som går av vid de tre Först hpl, Torsvikstorg, Sturevägen och Lidingö Centrum. Och då kan resenärer som skall längre ut på ön bli lämnade i Ropsten.
  Se till att linje 238 och 233 görs om till en linje som startar i Larsberg och följer nuvarande 238-s linje sträckning till Högsätra, via Willys, och sedan följer 238-s sträckning till Näset.

 2. 233:an behöver gå Larsberg-Rudboda-Larsberg. OBS! Via Korsfararvägen, Lidingövallen och EJ via Centrum. En tvärförbindelse mellan södra och norra ön utan kringelkrokväg, förbi de många aktivitetsplatserna såsom Gångsätrahallen, Elverket, Vallen och Rudboda (varför inte vidare till Bosön?
  Turtäthet åtminstone 2 gånger per timme morgon till kväll.

 3. Det behövs bättre trafik mellan Dalenum och Lidingö Centrum. En buss 238 med få avgångar räcker inte. Vi är många halvgamla och äldre i Dalenum, som behöver åka dit. Nu får man oftast åka Lidingöbanan till Ropsten, och sedan trängas på buss till Lidingö centrum. Före nyår var det acceptabel trafik, då buss 221 ofta gick vidare ned till Brostuguvägen.

 4. Det är verkligen glädjande att alla partier i Lidingös kommunfullmäktige är eniga om att försöka rädda busslinje 233. Men det räcker inte att bara vilja ha linje 233 kvar, den måste utnyttjas bättre. Då ökar också turtätheten och linjens attraktivitet. Jag vill än en gång lyfta det förslag som SPF Lidingöskeppet framfört den 2 april 2019 i KPR, Kommunens Pensionärsråd, i detta ärende. Vi föreslog en något förändrad sträckning av linje 233. Den södra ändhållplatsen kan förläggas till slutet av Agavägen, dvs. i mitten av Dalénum- området för att sedan fortsätta Agavägen fram till Larsbergsvägen och vidare enligt den nuvarande sträckningen mot Rudboda. Det är lång gångväg från en stor del av Dalénum till Lidingöbanan och ännu längre och uppförsbacke att nå dagligvaruhandeln ICA-kvantum Larsberg. Många i området är redan idag äldre och har större eller mindre rörelsehinder. Vid mötet i KPR. Förvaltningens sakkunnige Vivian Erixon att man då behövde ta bort parkeringsplatser. Det är sant att antalet parkeringsplatser i Dalénum är otillräckligt, men att få behålla och bättre utnyttja linje 233 är enligt vår mening ett överordnat intresse.
  Ulf Ulfvarson
  Ledamot av KPR Lidingö

 5. Från Lidingö Näringslivs sida har vi sett att tvärkommunikationerna på ön är oerhört viktiga både för företagandet och för Lidingöbor.
  Att lägga ner 233 får inte ske! Vi vill egentligen ha en ringlinje med tät bussturtäthet som förbinder norra och södra ön, som ifördes hand på något sätt inkluderar , Stockby där många jobbar samt förbindelsen mellan Larsberg och Centrum!
  Vad kan vi hjälpa till med för att trycka på?

 6. Om 233an hade bättre tider skulle jag självklart åka med den. Bor i Högsätra o jobbar i Rudboda. Det tar 40 minuter hem o 40 min till jobbet istället för en kvart som det skulle ta med 233an. Dessutom har man kassar med sig hem o är då tvungen att stå med dom på bussen pga så mycket folk. Men SL tänker bara på ekonomisk vinning o inte service tyvärr.

 7. Det är en synnerligen märklig upphandling där entreprenören, i detta fall Keolis, skall styra var linjerna skall gå och hur ofta ur ett rent lönsamhetsperspektiv.
  Buss 233 behövs, men jag saknar linje 203 som gick Ropsten-Näset-Larsberg och omvänt. Det var en bra tvärförbindelse med hyfsad turtäthet. Idag måste man ibland åka via Ropsten för att ta sig mellan norra och södra ön.
  En annan märklig situation jag bevittnat är hur buss 238 avgår strax innan pendelbåten (linje 80) kommer till Larsbergs brygga. Total brist på samordning.
  För vem är kollektivtrafiken till? Resenärerna eller entreprenörerna?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *