Busskuddar i Skärsätra

Lidingö3 november 2021 kl 05.186

I Skärsätra på Södra Kungsvägen mellan Idunavägen och Tykövägen passerar cirka 10 400 fordon per dygn. En trafikmätning visar att genomsnittshastigheten är 35 km/tim och ungefär 79 % kör sitt fordon över tillåten hastighet. På den delen av Södra Kungsvägen är hastighets-begränsningen 30 km/h.

Sträckan är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Anledningen är hög trafikering, relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av olika sorters trafikanter. Vägen är inte anpassad for den typ av trafik som är på platsen och avsnittet skiljer sig i utformning jämfört med övriga delar av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Nu har staden beslutat att anlägga busskuddar på fyra ställen på båda sidor av vägen. Busskuddar är den typ av farthinder/vägbulor som personbilar måste sakta ner för, men som bussarna kan passera utan att det guppar.

Busskuddarna kommer att läggas vid de två övergångsställena närmast Skärsätra station, vid övergången till Lidingöbanan och vid Tykövägen. Man räknar med att hastigheten därmed kommer att sänkas och då kan trafiksignalerna tas bort. Detta kommer att innebära att trafiken flyter bättre och det inte blir köer, vilket tidigare har varit fallet, särskilt i rusningstrafiken på morgnarna.

Markeringarna finns redan på plats.

Ytterligare åtgärd är att så kallade hastighetsdisplayer ska sättas upp, det vill sägas displayer som visar vilken hastighet man kör.  

Trafikpåverkan kommer att bli kännbar: Under arbetena kommer vägen behöva stängas i korta perioder i ena riktningen.

Källa: Utredning Lidingö Stad

Kommentarer

  1. På den sträckan som farthindren byggs är skyltad 50. Staden vill sänka hastigheten till 30 km/h från medelhastigheten på 35 km/h, på 50-väg genom att bygga farthinder för 1,2 miljoner kronor. Det borde vara billigare att byta ut 50-skyltarna till 30, till att börja med. Hela beslutsunderlaget innehåller faktafel, vilket jag påpekat till staden. Med det spelade ingen roll.

  2. Ola, i det här fallet är folket = stadens anställda och förtroendevalda.
    Om de läst invändningarna samt kanske gjort ett platsbesök innan de fattat beslutet hade de kan ske insett att 1,2miljoner för att sänka hastigheten från 35km/h till 30 inte är fullt lika motiverat som att först byta ut skyltarna.
    Faktum är ju att majoriteten av bilisterna redan idag kör 15km/h SAKTARE än tillåtet.

  3. På delar av den sträcka där farthinder byggs är det skyltat 50 km/h och där bör skyltarna ändras.

  4. Ska väl vara ”mellan Parksätravägen och Tykövägen” och där är det skyltat 30 km/h hela sträckan

  5. Söder om Lidngöbanan vid järnvägskorsningen i Skärsätra finns ett övergångsställe. Trafiksignalen där är nedsläckt vilket innebär att bilister ska lämna företräde för gångtrafikanter. Om bilisterna förstod detta skulle gångtrafikanterna slippa trycka på rött med ytterligare försening för bilisterna..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *