Buss över bron i sommar

Från förarplatsen på Lidingötåget, en av de sista turerna över Gamla Lidingöbron. Foto: Andreas Lindberg
Lidingö5 juni 2023 kl 03.243

Den 4 juni stängdes Lidingöbanan av för trafik över bron. Den nya bron och spåranläggningen ska byggas färdigt så att Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron. Under tiden ersätter bussar tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby.

Snart är trafiken över Gamla Lidingöbron historia. Natten mot söndag den 4 juni rullar det sista tåget över Gamla Lidingöbron och Lidingöbanan gör ett trafikuppehåll över bron till och med den 10 september. Du som vanligtvis reser med Lidingöbanan kommer under tiden att kunna ta SL:s ersättningsbuss 21L på sträckan Ropsten-Baggeby station. Från Baggeby kan du ta tåget hela vägen ut till Lidingöbanans slutstation Gåshaga Brygga.

Två bussar i rusningstrafik

SL:s ersättningsbuss 21L avgår mot Baggeby från hållplatsläge Ö i Ropsten, nedanför Lidingöbanans station. Linje 76 stannar normalt på den platsen, men flyttar under tiden till en annan plats.

Ersättningsbussarna kommer att gå sträckan Baggeby station–Stjärnvägen–Ropsten i riktning mot Ropsten. I motsatt riktning, mot Gåshaga, stannar bussarna inte vid Stjärnvägen. Bussarna kommer till en början att synas väl då de är gula. I sommar sätts röda bussar in på sträckan.

I rusningstrafik kommer det vara två bussar per spårvagnsavgång, under övrig tid en buss per avgång. Under sommarperioden 23 juni – 20 augusti avgår också en buss per avgång. Tåget kommer att invänta bussen i Baggeby. Tidtabellen för bussen blir inte exakt densamma som den ordinarie tidtabellen och restiden beräknas bli cirka fem minuter längre med buss.

SL rekommenderar resenärerna att använda reseplaneraren på sl.se eller SL-appen för att hitta det bästa alternativet för resan. Även SL:s pendelbåt, linje 80, är ett alternativ mellan Ropsten och Dalénum, men linjen kommer inte att utökas med fler avgångar.

Plattform för bussar

För att underlätta för busstrafiken och byte mellan buss och spårvagn har en tillfällig plattform byggts vid Baggeby station. Eftersom alla fordon på Herserudsvägen får dela körfält där, kan det vara en fördel att som bilist välja Södra Kungsvägen i stället.

En ny tillfällig plattform har byggts vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Hållplatserna för ordinarie busslinjer, 238 och 923 har flyttats något.

Säkrare spårövergång

När spårtrafiken över bron är avstängd ska också en ny och säkrare spårövergång vid Torsvik byggas för gående och cyklister. Hela den nuvarande spårövergången grävs upp och ett större område runtom, inklusive gång- och cykelvägen söderut efter bron, stängs av för passage. Du som går eller cyklar och ska söderut på Lidingö efter bron, hänvisas under tiden till alternativa vägar, till exempel att cykla i blandtrafik på Herserudsvägen eller på gång- och cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Promenadstråket närmast vattnet är fortfarande öppet, men endast söderifrån, det vill säga från Baggeby. Spårövergången samt trappan upp till Torsviks station kommer att vara avstängda för gående och cyklister.

Under ombyggnaden av spårövergången i Torsvik, direkt efter bron, stängs gång- och cykelbanan av i riktning söderut. Säkerheten vid övergången stärks med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Den spontana frågan: varför inte vända på bussarna, så man slipper gå över gatan?

  2. ”Tåget kommer invänta bussen” – har den informationen spridits till lokförarna?
    Vi var kanske 40 personer idag kl 1640 som såg bommarna fällas lagom till att den första personen kom fram till bommarna…
    Lokföraren log bara och körde vidare
    Stort tack för lysande service!

  3. Tar Lidingöbanan varje morgon från Käppala 05:44 som anländer till Baggeby station ca 05:58. Det står ingen ersättningbuss där. Ett flertal gånger har vi fått vänta på bussen mellan 14-19 minuter. Det är inte ok. Man kan inte kalla den ersättningsbuss om den inte ansluter till Lidingöbanan. Detta måste fixas! Hinner knappt till jobbet i tid: Skärpning SL 🙁

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *