Bullerskärmarna ej klara, de boende är inte nöjda

Bullerskärmarna utmed Gåshagaleden. Foto: Peder Sjögren.
Lidingö20 oktober 2023 kl 04.045

Bullerskärmarna utmed Gåshagaleden som sattes upp under försommaren/sommaren är fortfarande inte klara. Projektet har omgärdats med många problem. Men nu finns en plan på hur det ska slutföras.

Enligt Lidingö stad finns en rad orsaker till förseningen. En trafikolycka skedde i somras i korsningen Katrinelundsvägen/Gåshagaleden, en singelolycka där ett materialförråd med de transparenta skärmarna förstördes. Därefter gick en entreprenör i konkurs, vilket stoppade hela bygget innan det var klart.

I korsningen Katrinelundsvägen/Gåshagaleden har man begränsat hastigheten till 40 km/t och lagt ut hastighetsdämpare tills man har åtgärdat skärmarna som skymmer sikten.

Staden har haft diskussioner med konkursboet och försäkringsbolaget för att hitta en lösning på hur arbetet kan slutföras. När man gjorde upphandlingen ställde staden krav på en färdigställandeförsäkring, vilket gör att man snart kan slutföra arbetena med en annan entreprenör utan att behöva bekosta slutförandet.

Just nu hämtar man in priser som underlag till försäkringsbolaget. Så snart de godkänt kostnaden kommer arbetena slutföras.

Alla boende i området är inte nöjda med bullerskyddet. Några klagar över att skärmarna inte dämpar ljudet tillräckligt, att skärmarna är för tunna och för låga, så ljudet från trafiken hörs ändå. En orsak kan vara att ljudet studsar mot bergväggen och över skärmarna.

Längs väster ut i övergången till vägen mot Breviksbadet där det finns transparenta skärmar har det blivit en lucka på 20 meter fram till bergväggen, vilket gör att ljudet läcker igenom luckan.

Det som nu kommer ske är att bullerskärmarna byggs om i korsningen Katrinelundsvägen/Gåshagaleden, samt att den transparenta skärmen på broräcket kommer förlängas. När det blir klart går inte att svara på, men staden prioriterar arbetet.

Kommentarer

  1. Om bullerskärmana kommer på plats någon gång ska Lidingös skattebetalare förstå att bullerplanket mer är för syns skull eftersom det är för lågt och för tunt. Som Leif Östling sa: ”Vad f-n får jag för pengarna?”.

  2. Sverigedemokraterna Lidingö, föreslog under förra mandatperioden, att det vore lämpligast, vackrast och effektivast, med ett bullerplank liknande det som löper utefter Lidingövägen utanför Tennisstadion och fram till Östermalms IP, d.v.s. ett högre med växter i.
    SD Lidingö genom Iréne Borgenvik gruppledare SD Lidingö

  3. Att bullerplanket är för lågt kunde man räkna ut med den kroppsdel man sitter på. Varför inte ett sådant bullerplank som längs tågsträckningen mellan Brevik och Högberga. Snyggt och förmodligen prefabriserat till ett lägre pris.

  4. Gräv ner bilarna i tunnlar från Gåshaga till Ropsten. 30 km/h är vad som gäller. Kommer att kosta en del men marken ovanför kommer att kunna bebyggas och i stort sett är det fråga om topplägen på en av de mest attraktiva platserna i Nordeuropa. Vad väntar Du på Källenfors? Småskaligt naturligtvis. Med långsiktigt kommunalt ägande av personalbostäder som självklart ingår.

  5. Har en ljudkonsult anlitats för utformning av bullerplanket? Är det utfört enligt underlaget?Vem har ansvaret för att bullerplanket skymmer sikten i korsningen? Kostnad för ombyggnad?
    Gärna en redovisning till LN.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *