Bullerplanket byggs – 40 år efter att beslutet togs

Villaägareföreningens Alf Lundberg, Carl Johan Schiller, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden och Adriana Buzea, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen
Lidingö14 oktober 2021 kl 05.49

Planerna på att bygga ett bullerplank fanns redan på 1980-talet när Gåshagaleden var nybyggd. Det finns till och med ett beslut i kommun-fullmäktige från 1981 som säger att staden borde vidta åtgärder för att bullernivåerna inte skulle överstiga givna gränsvärden. Sedan den tiden har trafiken ökat betydligt på Gåshagaleden, från 1 000 fordon per dygn till cirka 7 000.

År 2008 beslöt Tekniska Nämnden om ”tyst asfalt” utmed Gåshaga­leden. Ett försök med tyst asfalt bedrevs framgångsrikt under drygt fem år 2010–2016. Försöket dämpade bullret, men det avbröts på grund av att det ansågs vara alltför dyrbart på grund av de årliga höga drift­kostnaderna.

Bullerfrågan utreddes vidare under åren 2017– 2019. Den 30 september 2020 beslöt Teknik- och fastighetsnämnden att låta utreda lämpliga buller­skyddsåtgärder, till exempel bullerplank, utmed del av Gåshagaleden.

Den 29 september 2021 fattade så Teknik- och fastighetsnämnden enhälligt beslutet om att låta bygga bullerskärmen utmed Gåshagaleden. Förvaltningen räknar med att planket byggs under andra kvartalet 2022.

Undersökningar har visat att det krävs åtgärder för buller­skyddet för 23 fastigheter och att aktuell åtgärd är att bygga bullerskydds­skärmar. Det reflekterande bullerplanket planeras bli 650 meter långt och cirka 2 meter högt. Det sträcker sig på norra sidan av Gåshaga leden, från Hövdingevägen (vägen ner mot Breviksbadet) till Gåshagavägen 55, sista huset före rondellen, vilket omfattar de fastigheter där de närboende upplever sig vara mest utsatta för trafikbuller.

Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljudet ska planket också ha lång teknisk livslängd, vara estetiskt tilltalande, lätt att underhålla och utformat så att risken för klotter minimeras. Materialet föreslås vara trä, som är naturligt och levande och färgen grön, för att smälta in i omgivningen.

Gåshagaleden vid Katrinelundsvägen västerut.
Gåshagaleden från Katrinelundsvägen och österut. På andra sidan vägen kommer det gröna bullerplanket att stå.

På södra sidan av Gåshagaleden är det bitvis bergväggar som gör att ljudet från trafiken förvärras. Dessutom förekommer mycket tung trafik på leden, bland annat till och från Käppalaverket.

– Vi jobbar löpande med att minska bullret från trafik på Lidingö. Gåshagaleden är en av våra större vägar och extra utsatt. Därför är jag glad att vi tillsammans med boende i området kunnat ta fram det här förslaget till åtgärd. Det är också viktigt att bullerskärmen blir snygg och i ett material som försvårar klotter och annan skadegörelse, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Vi är mycket nöjda med att man äntligen kommit i hamn med denna fråga, konstaterar Alf Lundberg, boende i området och även ordförande i Lidingövillor LVS, villaföreningarnas samarbetsorganisation på Lidingö.

– Bullret har varit ett problem i över 20 år, säger han. De första som stördes var faktiskt inte de som bor närmast Gåshagaleden, utan de som bor högre upp på Granbaksvägen. Vi gjorde bullermätningar och visade staden, men vi vann inget gehör. Man kan säga att samarbetsklimatet inte var särskilt bra då, men nu har det blivit helt annorlunda. Nu är klimatet utmärkt, vi är mycket nöjda.  

Upphandlingen annonseras nu och i juni kan planket vara på plats. Kring årsskiftet 2021/2022 beräknas upphandlingen vara avslutad och arbetet med att sätta upp bullerplanket kan starta under vår-vintern. Målsättningen är att det ska vara på plats i juni, förutsatt att byggtiden inte påverkas av en kall vinter eller andra faktorer.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *