Bullerplanket ännu mer försenat – byggs i vår

Villaägareföreningens Alf Lundberg, dåvarande ordförande i Carl Johan Schiller, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden och Adriana Buzea, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen från tidigare reportage oktober 2021. Foto: Andreas Lindberg.
Stad & Politik11 januari 2023 kl 04.11

Lidingö Nyheter har tidigare rapporterat om bullerplanket som planeras längs med Gåshagaleden. Planket var planerat att stå klart till årsskiftet 2021/2022 men nu ett år senare finns fortfarande inget plank på plats.

Tanken med planket är att minska bullret för boende längs med Gåshagaleden och är i grunden ett initiativ av Killinge Gåshaga villaföreningen. Beslutet om bullerplank togs redan för 40 år sedan, men har stött på både ekonomiska och planeringsmässiga hinder under vägen och ännu finns inget plank på plats.

Alf Lundberg, ordförande i föreningen, har varit med och drivit frågan i 42 år. Han är kritisk till fördröjningen men säger att man har ett samarbete med Teknik- och fastighetsförvaltningen och har tagit fram en tidplan.

Adriana Buzea, teknik och fastighetschef på Lidingö, kommenterar ärendet på följande sätt:

– Arbetet med bullerplanket har inneburit vissa utmaningar för att tillgodose våra krav på bland annat estetik och tekniska egenskaper såsom akustik och trafiksäkerhet.

Hon berättar att förseningarna även beror på det rådande omvärldsläget med höga priser och osäker tillgång på bland annat bränsle och byggmaterial.

– Vi inväntar nu besked från miljö- och stadsbyggnadskontoret avseende ansökan om bygglov för bullerplanket, säger Adriana Buzea. Så snart bygglov har beviljats påbörjas arbetet med att sätta upp planket som beräknas kunna stå på plats under våren 2023.

Detta har hänt:
1981 Villaägarföreningen Killingevillor ansåg att bullernivån längst med Gåshagaleden var för hög och problemet togs upp i kommunfullmäktige.
2010 Lät staden lägga en särskild ljuddämpande asfalt längs med Gåshagaleden.
2016 Den ljuddämpande asfalten ersattes med vanlig asfalt på grund av ekonomiska skäl.
2020 Ärendet bullerplank tas upp i kommunfullmäktige igen och planeras då ingå i 2021 års budgetarbete. 
2021 Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att ett bullerplank ska byggas med start våren 2022.
2023 Bullerplanket är fortfarande inte klart men arbetet planeras påbörjas under våren.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *