Bullerplank vid Gåshagaleden 2022

Gåshagaleden kommer att få ett bullerplank.
Stad & Politik26 augusti 2020 kl 06.326

Villaägareföreningen Killingevillor har länge arbetat för att minska bullret från Gåshagaleden som stör de boende. Man har uppvaktat Lidingö stad under många år i ärendet och för närmare 40 år sedan togs ett beslut i kommunfullmäktige att något skulle göras åt problemet, men fortfarande saknas bullerskydd.

År 2010 lät staden lägga en särskild ljuddämpande asfalt med gummiinblandning på en sträcka av 600 meter utmed Gåshagaleden, väster om Käppala station. Det gav betydande bullerdämpning. Men efter fem år rev man upp asfalten och ersatte den med vanlig asfalt. Många undrade om varför.

Lidingösidan skrev om anledningen:  Det kostar två-tre gånger så mycket i investeringskostnad med tyst asfalt jämfört med konventionell beläggning. Beläggningen har cirka hälften så lång livstid och kräver tvättning en gång per år. Totalt är tyst asfalt fyra till sex gånger så dyrt som konventionell asfalt. Det är anledningen till att man inte ville förlänga försöket.

Nu har Killingevillor uppvaktat de ansvariga politikerna i staden igen och fått ett löfte, eller åtminstone ett halvt löfte, om att ett bullerplank ska byggas i stället. Carl-Johan Schiller, som är ordförande i i teknik- och fastighetsnämnden, lovar att försöka finna en finansiering av projektet. Tyvärr finns det inga pengar i budgeten för detta detta år, utan det måste komma med i nästa års budgetarbete, som gäller åtgärder inför 2022.

En besvärande omständighet i finansieringsfrågan är att nämnden för närvarande måste spara på ett flertal områden för att kompensera nyligen kostnadsförda utredningar.

Teknik- och fastighetsförvaltningens sakkunniga tjänstemän anser att ett bullerplank är mer effektivt än en jordvall, varför det är ett bullerplank som är aktuellt utmed den aktuella sträckan. Genom att bygga plank längs sträckan och inte en jordvall, behöver betydligt färre träd fällas.

Grönt absorberande bullerskydd i Århus i Danmark.
Foto: Sweco, Urban Insight, Wholsome Air and Serine Cities.
 

Killingevillor har tagit fram förslag på hur moderna bullerplank kan se ut. Se bilden ovan från Danmark. Killingevillor menar att de boende kommer att bli mycket oroade om genomförandet försenas igen och att detta kan komma att bli en fråga i valdebatten 2022.

Kommentarer

 1. Vi har en pågående dialog om ett bullerplank med Killingevillor. Redan i kväll kommer frågan om bullerplank vid Gåsahagaleden upp som ett informationsärende i teknik- och fastighetsnämnden. Därefter kommer vi att informera de boende mer i detalj.

  Det finns en politisk majoritet för bullerplank men eftersom att vi inte tidigare har budgeterat för bygget av planket har jag gett förvaltningen i uppdrag att komma fram med förslag på finansiering.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 2. Förslaget med bullerplank utmed Gåshagaleden har vi liberaler drivit i flera år, bl.a. i valrörelsen år 2018. Det är mycket glädjande att detta bullerproblem nu ser ut att bli löst, nu snart 40 efter kommunfullmäktiges beslut om åtgärder.

 3. Ambitionen är att i kommande budgetplanering för 2022 budgetera med kostnaderna för projektet. Detta innebär att projektet kan påbörjas under 2021.

  Peder Hagen (M)
  Vice ordf. Teknik- & Fastighetsnämnden

 4. Det tog ”40 minuter” för att satsa på en snabbcykelbana som knappt någon, utom politikerna, ville ha. Sedan har vi de ekonomiska konsekvenserna av det beslutet.

  Det tog ca 30 år för Lidingö stad att testa tyst asfalt som alla, utom politikerna, förstod kommer att bli långt dyrare i längden än ett bullerplank. Asfalten behöver underhållas regelbundet och det är mycket dyrt.

  Därför är det glädjande om det inte tar 50 år för politikerna att besluta om ett bullerplank och att sätta upp det i rimlig tid efter beslutet. Planket har länge efterfrågats av långt fler än ovannämnda snabbcykelbana.

  Tack på förhand, Lidingö stad.

 5. Det som behövs på den aktuella sträckan är ett estetiskt tilltalande bullerplank som dessutom inte inbjuder till klotter.

  Hans Grundell (LP)
  Gruppledare, teknik- och fastighetsnämnden

 6. Svar till Sofi Landström

  Hej!
  Jag kan bara instämma i det du skriver om såväl snabbcykelbanan som den mycket utdragna processen kring bullerskydd vid Gåshagaleden.

  Jag tillträdde som ordförande för nämnden första januari 2019 och mitt viktigaste uppdrag är att säkerställa att nämnden och förvaltningen arbetar för att lösa de problem som Lidingöborna faktiskt möter i sin vardag. Det får vara slut på felaktiga prioriteringar nu.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *