Bullerplank i fara

Gåshagaleden vid infarten till Killinge, utan plank.
Stad & Politik20 januari 2022 kl 05.075

De boende utmed Gåshagaleden riskerar att inte få sitt efterlängtade bullerplank. Tjänstemännen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK) säger ja till planket. Men moderaternas förslagsskrivelse till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) vill avslå planket.

Se tidigare artikel: https://www.lidingonyheter.se/bullerplanket-utmed-gashagaleden-ska-nu-byggas/

Frågan om det 650 meter långa bullerplanket utmed Gåshagaleden väntas komma upp på nästa sammanträde i MSN. Till sammanträdet finns två förslag till beslut. Tjänstemännen anser att de boende ska få sitt bullerplank med motiveringen ”Enligt utredning om buller på platsen har vissa av fastigheterna som planket ska avskärma bullernivåer som överstiger gränsvärden för ekvivalenta och maximala nivåer.” ”… Åtgärden bedöms vara tillräckligt anpassad till stads- och landskapsbild”, skriver kontoret också. Även om planket skulle hamna delvis på mark som är parkmark menar tjänstemännen att det är en sådan liten avvikelse från gällande plan att den kan godkännas.

Nämndens ordförande Mats Gröndahl (M) skriver i sin förslagsskrivelse att de boende utmed leden mycket väl kan fixa till egna bullerskydd. ”I en sammanvägd avvägning mellan de olika intressena på platsen bedöms det allmänna intresset av att bevara stads- och landskapsbilden och att följa detaljplanen överväga det enskilda intresset att bygga på önskat sätt. Eftersom ett likvärdigt resultat kan uppnås utan samma allmänna påverkan är lokala åtgärder på utsatta fastigheter att föredra”, står det i Gröndahls skrivelse.

Även om tekniska nämnden enhälligt sa ja i höstas, så menar Mats Gröndahl att frågan inte är färdigdiskuterad ännu.

- Det är en detaljplanefråga, säger han och lämnar i övrigt inga kommentarer utan vill avvakta MSN:s beslut nästa vecka.

Kommentarer

 1. I 40 år har man arbetet för att få upp ett bullerplank och äntligen fått ett ja. Att Mats Gröndahl (M) säger att boende längs med Gåshagaleden lika väl kan skaffa eget bullerplank är oerhört arrogant.

  Han pratar också om parkbilden. För vem? De som kör för fort på Gåshagaleden eller gångtrafikanter och cyklister som inte får vistas på Gåshagaleden?

  Hur skulle park- och landskapsbilden se ut om alla hushåll längs med Gåshagavägen bygger egna bullerplank gällande höjd, design, färg med mera? Det handlar inte om egna staket!

  Det är valår i år och moderata tjänstemän visar att avtal inte är till för att hållas. Det är i alla fall ärligt att visa det innan valet för då vet vi att en röst på Moderaternas vallöften mer är en lös avsiktsförklaring.

  Tänk ett helt varv!

 2. Har lite svårt att förstå moderaternas tjänsteskrivelse. Bullerdämpande åtgårder ska självklart sättas in så nära källan till obehaget som möjligt för att minimera miljöpåverkan. Under del av sträckningen går också Gåshagleden i ett upphöjt läge i förhållande till omgivande bebyggelse varför planket här inte behöver vara så högt.

 3. Från KD:s sida har vi drivit på för att bullerplanket ska byggas och boende längs Gåshagaleden få den bullerdämpning de blev lovade för länge sedan. Vi kommer att rösta ja till bygglovet och hoppas att alla partier tar sitt förnuft till fånga och röstar i enlighet med vad kunniga tjänstemän föreslår.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 4. Lidingöpartiet har hela tiden stått bakom att bullerfrågan för de boende längs Gåshagaleden måste lösas. De fick en klar försämring när den tysta asfalten togs bort för några år sedan och vi måste nu snabbt komma till en långsiktig lösning. Lidingöpartiet kommer att rösta ja till bullerplanket i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 5. Liberalerna har varit pådrivande i denna fråga under flera mandatperioder både i opposition och som nu inom majoriteten.

  Vi anser det vara viktigt att lösa bullerproblemen utmed Gåshagaleden, i synnerhet som det har gått 40 år sedan kommunfullmäktige fattade det enhälliga beslutet att åtgärda detta problem!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *