Budgeten präglas av ansvarstagande

Debatt7 september 2020 kl 05.49

Hösten är här och Coronapandemin präglar fortsatt världsekonomin, så även på Lidingö. Staden är väl rustad för en fortsatt osäker höst och Lidingömajoritetens budget för 2021 kommer präglas av fokus på kärnverksamheten och fortsatt stöd till de som drabbas hårt av Coronapandemin.

Coronapandemin har påverkat hela världen och gjort att osäkerheten är stor globalt, såväl som lokalt. Lidingö stads finanser för innevarande år ser bra ut, men mycket tyder på att vi är i början av en lågkonjunktur vilket kan innebära att fler Lidingöbor förlorar jobbet och därmed minskar skatteintäkterna. Skatteprognoserna är fortsatt mycket osäkra. Nu är det viktigt att fokusera på kärnverksamheten och använda skattebetalarnas pengar till att finansiera skola och omsorg i första hand.

Lidingö står också inför stora investeringar framöver. Även här är vi väl rustade. Staden har ingen extern belåning och en god ordning i ekonomin. Investeringar i förskolor, gruppbostäder, idrottsanläggningar och Lilla Lidingöbron gör att vi under de närmsta åren kommer ha en investeringstakt som få andra kommuner skulle klara av. Det är möjligt tack vare långsiktigt ansvarstagande.

Lidingöborna har stöttat de lokala företagen under första halvåret 2020. Det behöver vi gemensamt fortsätta med om vi ska fortsätta ha ett livskraftigt lokalt näringsliv även efter krisen. Vi är mycket stolta över det nära samarbete Lidingö stad har med näringslivet på Lidingö och vill fortsätta utveckla det.

Hösten är här och samhället fortsätter att påverkas av Coronapandemin. Lidingömajoriteten kommer fortsätta ha fokus på kärnverksamheten och långsiktigt ansvarstagande för det nästkommande decenniet.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd samt ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd samt ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *