Budgetdirektivet saknar både hållbarhet och hälsa

Stad & Politik29 maj 2019 kl 06.011

Det saknas både hållbarhet och hälsa i majoritetens budgetdirektiv för kommande år. Majoriteten fokuserar på att höja kvaliteten i stadens egna verksamheter och det stödjer vi. Men den sociala, ekologiska (miljö, klimat och natur) och ekonomiska hållbarheten för kommunen som helhet finns inte med. Det är ingen slump att Lidingö föll från plats 32 till 116 på årets hållbarhetsranking i Sverige.

– Åter igen stoppar majoriteten huvudet i sanden när det gäller en bredare hållbarhet. Visionen om Hälsans ö har bytts till segregationens ö. Vi kan inte se Lidingö och staden som isolerade öar. Vi måste planera för att vara en del av en hållbar region och värld. Då räcker det inte med att ha som mål att minska på stadens utgifter och sänka skatten, säger Patrik Sandström, oppositionsråd (MP).

Patrik Sandström
Oppositionsråd Lidingö
Gruppledare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet
Ledamot i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Kommentarer

 1. Hållbarhetsrankingen håller inte måttet

  Patrik Sandström hävdar att: ”Det är ingen slump att Lidingö föll från plats 32 till 116 på årets hållbarhetsranking i Sverige”. Jo det är en slump, vilket jag påvisade i kommunfullmäktige senast.

  Miljöbarometerns rankinglista är skakig och helt otillförlitlig. Den visar bl.a.:
  A. Av 31 frågor år 2019 var hälften helt nya frågor; vilket försvårar en tillförlitlig jämförelse
  B. Lidingös rangordning har successivt förbättrats från plats 227 år 2009, till plats 32 år 2018. Trenden är en årlig förbättring på 13 platser per år; men ordningen är skakig och hoppar lite upp och ned mellan enstaka år.
  C. Av ovannämnda skäl hamnade Lidingö år 2019 på plats 116, ändå en förbättring med 111 platser på 10 år i miljörankingen.
  D. Lidingö ligger bättre till för sex viktiga indikatorer än genomsnittskommunen

  Allt om miljön ligger inte i budgetdirektiven. Vi har ett miljöprogram som vi arbetar vidare med.

  Och allt som berör miljön är inte heller bara tjusiga planer och program. Det finns en verklighet också, som är intressant, och som jag presenterade i fullmäktige. Den visar bl.a. att:

  1) Växthusgasutsläppen har minskat med 61 % mellan 1990 och 2016
  2) Antal dödade & svårt skadade i trafiken har minskat med 86 % mellan 2000 och 2017
  3) Avfallsmängden per invånare har minskat med 19 % mellan 2002 och 2018
  4) Antal bilar per invånare har minskat med 7 % mellan 2000 och 2017
  5) Körsträckan per bil har minskat med 6 % mellan 2000 och 2017
  6) Biltrafiken på Lidingöbron har minskat med 5 % mellan 2000 och 2018
  7) Andelen miljövänliga bilar på Lidingö har ökat med 36 % mellan 2010 och 2018
  8) Antal resor med Lidingöbanan har ökat med 44 % i rusningstid mellan 1999 och 2018
  9) Antal resor med buss har ökat med 48 % i rusningstid mellan 1999 och 2017
  10) Antal cykelresor över Lidingöbron har ökat med 94 % mellan 2000 och 2017

  Detta är tio indikatorer som visar att Lidingö är på rätt väg!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *