Budgetdirektiven för Lidingös skolor är framtagna i ett rum utan fönster

Debatt16 juni 2023 kl 04.215
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Centerpartiet Lidingö

Kommentarer

 1. Intressant grepp att intervjua sig själv i en insändare, Gabor Sebastiani (C). Nästan så att det ser ut som en redaktionell text? Det var faktiskt redaktören på Lidingö Nyheter som efter påpekan lade till ”Centerpartiet Lidingö” som avsändare.

  Inom Lidingökoalitionen tycker vi ändå att betyg är ett lämpligt mått på kunskap i skolans värld. Enligt Skolverket är de olika betygskriterierna formulerade just för att känneteckna kunskap inom respektive ämne. Om Centerpartiet ser bättre sätt att mäta kunskaper igenom sina öppna fönster, så dela gärna med er.

  Vi vill också förtydliga att målen i budgetdirektiven uttrycker en strävan utgående från ett nuläge:
  • Senaste utfall av genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 var 274 och strävan är att nå 278 år 2026.
  • Senaste utfall av andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 93% och strävan är att nå 96% år 2026.
  • Senaste utfall av genomsnittliga betygspoäng i kommunala gymnasieskolan var 16,2 och strävan är 16,3 år 2026.

  Att som Gabor och Centerpartiet påstå vi är nöjda med att 7% av eleverna i årskurs 9 ej uppnår alla kunskapskrav, trots att vi tydligt beskriver en strävan att minska denna andel till 4% år 2026, är en inte bara en rejäl ”fultolkning” av Gabor utan det är helt enkelt fel och det står inte heller så i dokumentet. Självklart vill vi att alla elever skall uppnå kunskapskraven, men vi måste också sätta realistiska mål för de närmsta åren.

  Staden har en ambitiös handlingsplan för arbetet med alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar (ANDTS). Den reviderades senast 2020 och gäller tills vidare. På olika platser i Lidingökoalitionens budget satsas också stora belopp på elevhälsa, fritidsverksamhet och idrott. Även om användningen av narkotika bland pojkar i gymnasiets åk2 enligt Stockholmsenkäten har minskat från 39% (år 2018) till 30% (år 2022), så är vi definitivt inte nöjda. Det är nolltolerans som gäller.

  Att som Gabor och Centerpartiet insinuera att droganvändningen ”går över om vi inte säger något” är ytterligare en ful vridning av sanningen. Varför ens hålla på med denna typ av trasig retorik?

  Dessutom kastar Gabor sten i sitt eget glashus eftersom bl.a. hans kollega Anton Sauer (C) i Malmö senast i februari 2023 föreslog legalisering av cannabis. Ungefär samtidigt ville CUF Stockholm legalisera narkotika i en video på på Tiktok. Dessförinnan uttryckte förra CUF-ordföranden Réka Tolnai att vi borde legalisera cannabis (AB 2022-06-29). Se gärna Centerpartiet argumentera för detta via länken: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/centerpartiet-vill-legalisera-cannabis-i-malmo

  Slutligen är budgetdirektivens artikulerade mål bara en delmängd av de mål och indikatorer som artikuleras för de olika nämnderna. Inom Utbildningsnämnden har jag öppnat upp för samtliga partier att inkomma med konkreta förslag till denna process. Även Centerpartiet. Indikatorer kring ANDTS passar exvis bra in under nämndmål relaterat till verksamhetsmålet om att ”Lidingö är en trygg stad”. Förhoppningen är att vi kan minska det trista tjafsandet om ”vad som är kvalitet” och istället fokusera på mer konkreta frågeställningar och lösningar.

  Christer Mohlin (M), Utbildningsnämndens ordförande

 2. Till Christer: intressant inlägg – man glömmer nästan bort att du har varit Lidingöcenterns ordförande, och att du därmed vet att C för en hård linje mot droger i lokalpolitiken. Nu när du tillhör den styrande minoriteten kan du vara med och skapa verklig förändring i en fråga vi har drivit tillsammans. Den ”ambitiösa handlingsplan” som du påtalar har dock inte givit några stora avtryck så här långt – 30 % är fortfarande bland de högsta talen i Stockholm. Istället för att förvalta ett förfall skulle ett större driv och nya initiativ i frågan vara klädsamt.

  1. Hej Rebecka,
   Jag är mycket nöjd över att ha lämnat Centerpartiet och har med förskräckelse följt utvecklingen vänsterut. Tidigare har Lidingöcentern varit tydligt borgerliga, men nu vet jag knappt längre. Den typ av ohederlig retorik och ”fultolkning” som ni numera sysslar med är mest pinsam. Minus 30% är inget avtryck? Förvalta ett förfall? -Bättre kan ni, Rebecka!

 3. Christers svar bekräftar att Centerpartiets iakttagelser kring betygsinflationen är relevanta och att de styrande partierna inte agerar för att avstyra problemet.

  Jag tog upp kommunstyrelsens styrdokument till utbildningsnämnden. Det är det dokumentet jag har fått ta ställning till. Målet för 2024 är att 94% av grundskoleerleverna ska ha godkända betyg (inte F) och Christer upplever det som en ”fultolkning” för målet är också att andelen ska vara 96% år 2026. Ifall jag ”fultolkar” när jag citerar styrdokumentet så kan man säga att ni ”fulmäter” eftersom er metod att mäta bedömer målet som uppnått om 80% av målet är uppnått. Så mindre än 79% av barnen ska ha F i årskurs 9 för att målet inte ska anses vara uppnått. Det gör att vi redan idag kan känna oss rätt trygga i att alla mål kommer att uppnås 2024-12-31.
  Mot bakgrund av det så blir det extra fegt att inte sätta målet 100% eftersom även det skulle betraktas vara uppnått så länge 80% av eleverna inte får F.

  För att lägga mindre seriösa argument åt sidan:
  Båda våra partier har ungdomsförbund där ungdomar ibland uttalar sig för legalisering av cannabis. Inget av våra partier står för legalisering av cannabis, Jag tror inte att det är dessa individer som vållat den höga nivån av drogkonsumtion bland Lidingös ungdomar. Den person i Malmö du beskriver, som jag inte känner till, kommer aldrig att bli politiker på Lidingö eftersom vederbörande inte bor här.
  Genom att öka skolans medel med 0,95% ett år när inflationen är runt 9% är inte en satsning på skolan. Eftersom löneökningen sannolikt blir större än dessa 0,95% så har vi sannolikt färre vuxna i skolan vid slutet av 2024. Kan Christer lova att vi trots detta kommer att få se en ökad satsning på drogförebyggande arbete?

  I Nacka vill styret bestående av Moderaterna och Centerpartiet skjuta till 36 miljoner till skolan under innevarande år på grund av inflationen. Hur kommer det sig att Moderaterna i två grannkommuner landar i så skilda omvärldsanalyser?

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare Centerpartiet Lidingö

  1. Hej Gabor.

   Om du läser §91 i kommunstyrelsens direktiv (KS 2023-06-07) under kapitel 4 ”Målstyrning”, så ser du i tabellen att andel elever i skolans årskurs 9 som uppnått kunskapskriterierna i alla ämnen senast var 93%. (För jämförelsekommunerna var snittet 87%). På samma rad formulerats målet på Lidingö till 96% år 2026. Naturligtvis vill Lidingökoalitionen över tid nå 100%.

   -Ändå påstår du, Gabor, att vi inte tar socialt ansvar och är nöjda med att 7% ska misslyckas?

   Jag föreslår också att du stämmer av med dina utmärkta C-kollegor i Utbildningsnämnden så att de kan redogöra för hur nämnden löpande följer betyg i jämförelse med nationella prov. I januari 2023 fick nämnden ta del av en omfattande information kring precis detta och samtliga partier ombads att göra sin egen analys och inkomma med frågeställningar. Därefter gjorde professionen med stöd från förvaltningen sin analys som presenterades inför utbildningsnämnden den 21 mars. Dessa analyser utnyttjas sedan inom lärarnas olika ämnesnätverk.

   Att följa våra elevers progression och säkerställa korrekta betyg är en central frågeställning i nämndens löpande kvalitetsuppföljning. Lidingökoalitionens målstyrning går ut på att vi skall bygga bildning och kunskap som reflekteras av rättvisa betyg.

   -Ändå påstår du, Gabor, att vi inte agerar för att avstyra problemet med betygsinflation?

   Slutligen undrar du hur Lidingö och Nacka landar i skilda omvärldsanalyser kring budget 2023. Återigen föreslår jag att du stämmer av med dina utmärkta C-kollegor i Utbildningsnämnden, som har all information om nämndens ekonomi vilket inkluderar en prognos för år 2023 som är i balans. Vår stora utmaning, där större gruppers löneökningar kommer att påverka, är under år 2024. Men det lär vi få återkomma till.

   Gabor, jag tror egentligen inte att vi tycker så annorlunda i sak. Jag tycker bara att din retorik är manipulativ och missledande, vilket inte bygger något förtroende hos mig. Din uppgift är att vara i opposition och ifrågasätta. Men det kan man göra på olika vis och jag gillar ju ärlighet.

   Christer Mohlin (M), Utbildningsnämndens ordförande

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *