Budgetdirektiv fokuserar på kärnverksamheten

Den politiska majoriteten på Lidingö. Frå vänster: Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Amelia Tarschys Ingre (L) och Daniel Källenfors (M).
Stad & Politik9 juni 2021 kl 05.17

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni klubbades Lidingö stads budgetdirektiv för 2022 och planen för 2023– 2024.

Det är ett viktigt steg i budgetprocessen då den politiska viljeinriktningen stakas ut för hur skattebetalarnas pengar ska användas under nästkommande år. Stadens styrmodell syftar till att ge en tydlig målbild för hur stadens verksamheter ska styras.

Lidingös styrande majoritet i form av Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna styr staden med kvalitet och kostnadseffektivitet som ledstjärna. Grundläggande är att ständigt hushålla med skattebetalarnas pengar med Lidingöbornas bästa för ögonen, och att staden har ett långsiktigt perspektiv i det ekonomiska ansvarstagandet av våra gemensamma resurser. Fokus ligger på att stadens kärnverksamheter håller hög kvalitet, att det råder valfrihet, goda villkor och att skatten för Lidingöborna är låg.

Efter coronapandemins framfart är det viktigt att säkerställa att såväl äldreomsorg som utbildningsverksamheter levererar den service som Lidingöborna har rätt att förvänta sig, och därför görs en stor uppräkning inom dessa områden. Lidingöborna ska kunna känna sig trygga med att vid behov få stöd och hjälp med hög kvalitet.

Lidingö fokuserar således i budgetdirektivet för 2022 på kärnverksamheten där skola, vård och omsorg stärks. Lidingös elever ska ha tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och Lidingöborna ska få omsorg och service med god kvalitet. Därför görs satsningar inom skola och omsorgsverksamheter.

– Vi vill börja med att rikta ett varmt och innerligt tack till stadens personal som har slitit hårt det senaste året. Omsorgen och skolan prioriteras för att alla barn ska få en utbildning av hög kvalitet och för att säkerställa den bästa omsorgen för alla Lidingöbor som behöver, säger de fyra kommunalråden Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *