Brott i nära relationer har ökat under 2020

Lidingö24 november 2020 kl 05.07

Du som utsätts kan få stöd av kvinnojouren 

Året 2020 har varit en prövningens tid. Restriktioner med anledning av den pågående pandemin har påverkat livet för oss alla. Vi träffas inte som förr, vi deltar inte i fritidsaktiviteter på samma sätt, äldre isoleras och många i yrkesverksam ålder jobbar hemifrån. Vardagslivets begränsningar kan upplevas tunga och tärande.

En av tre kvinnor utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Detta är en kränkning av mänskliga rättigheter, av demokratiska principer och av människovärdet. Den pågående pandemin kan innebära ett särskilt hot mot kvinnor. Detta uppmärksammades nyligen av FN-chefen Antonio Guterres med följande ord: ”Att miljoner människor befinner sig i karantän ökar risken att kvinnor blir fast hos en våldsam partner.”  Han riktade även en uppmaning till samtliga medlemsländer att göra skydd för kvinnor till en central del av sina nationella handlingsplaner mot pandemin.

Polisen konstaterar att antalet anmälda brott har ökat på Lidingö under 2020 jämfört med tidigare år. Antalet brott i nära relationer överstiger redan nu i november antalet anmälningar från hela förra året. Trots detta har påringningarna till Lidingös kvinnojour minskat. Ökad isolering i hemmet gör det svårare för våldsutsatta kvinnor och barn att söka stöd och hjälp.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö ger stöd och rådgivning till kvinnor som är utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld. Våra volontärer är utbildade för det och de har god förståelse för din situation. De är vana vid att lyssna och stödja. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt, vilket betyder att ingenting av det du berättar förs vidare. Anhöriga, vänner, kolleger, myndigheter, arbetsgivare och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

I samband med den av FN instiftade internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november vill vi särskilt rikta oss till dig som är utsatt för våld i olika former och till dig som ser det och misstänker att någon är utsatt för våld. Du är inte ensam. Vi finns här för dig, alla dagar. Det finns stöd att få. Kontakta Kvinnojouren Kerstin Lidingö på mail, chat eller telefon 08-767 0505. 

För Kvinnojouren Kerstin Lidingö
Ingegerd Smedensjö (ordf)
Ingrid Jarnryd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *