Brorenovering i centrum

Lidingö13 mars 2023 kl 03.322

Bron i centrum, som går över en gång- och cykelväg, är i behov av reparation. Det är framför allt brons tätskikt och räcken som behöver bytas ut.

Den 20 mars börjar staden rusta upp bron nedanför Jernet i centrum. Lejonvägen stängs av för biltrafik i höjd med Kyrkvägen och i riktning mot Norra Kungsvägen. Bussar och utryckningsfordon kan passera men annan motortrafik leds om fram till i sommar.

För att bussar och utryckningsfordon ska kunna passera över bron kommer arbetet att ske först på den ena sidan av bron, sedan på den andra. Men arbetsområdet stängs av för övrig trafik så att arbetet ska kunna flyta på så bra och effektivt som möjligt. Alternativa vägar skyltas på plats.

Som bilist kommer du fortsatt att kunna ta dig till och från centrumparkeringen. Från Norra Kungsvägen svänger du som vanligt in på parkeringen via Odenvägen. Eftersom Lejonvägen blir avstängd för arbete under en sträcka når du som kommer från det andra hållet centrumparkeringen via Lejonvägen-Sturevägen- Stockholmsvägen-Odenvägen.

Samtidigt som bron repareras genomför Lidingö Centrum den andra etappen i renoveringen och förbättringen av parkeringshuset. Arbetet påbörjas i nedre parkeringsplan den 20 mars och pågår till slutet av juni. Därefter, under juli och augusti, kommer halva övre plan på centrumparkeringen att renoveras. Allt beräknas vara klart i september.

I början av augusti beräknas arbetet med bron vara klart så att den kan öppna för all trafik.
Brorenoveringen utförs av stadens entreprenör Allblästring, som även renoverar Lidingös vattentorn.

Vid arbetsområdet är vägen avstängd för fordonstrafik mot Norra Kungsvägen. Buss och räddningstjänst kan passera.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Skulle man inte kunna byta räckena mot några lite vackrare, inte så grå och tråkiga? Kanske rödmålade i kraftigt trä eller någon annan lite mer naturnära/lantlig eller gammeldags lösning. Betong och grå metall är faktiskt inte så roligt…

    1. Jag håller med om färgvalet, men INTE om att det skall vara trä. Detta då räcket har till uppgift att skydda liv – både den som kör och de som går/cyklar under bron – dvs vi vill nog inte se ett fordon komma farandes ned på gångbanan bara för att hållfastheten inte räcker till om man väljer trä. Men färgvalet helt klart, lite målning? Eller släpp lös färgglad skolungdom att måla?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *