Breviks förskola öppnar sina nya lokaler

Ny tillbyggnad till Breviks förskola.
Lidingö19 augusti 2020 kl 05.49

Så har Breviks förskola öppnat sina nya lokaler. Detta, efter 15 år i en fristående paviljong, som byggdes år 2005 med tillfälligt bygglov på tio år, vilket förlängdes 2015 med ytterligare fem år. Men nu har förskolan fått permanenta lokaler.

Veidekke har byggt på uppdrag av Lidingö stad. Förskolan har nio avdelningar och rymmer 150 barn. Från början var det tänkt att ytterligare 50 barn skulle få plats, men behovet visade sig inte vara så stort. Även i den gamla delen har viss ombyggnation skett.

Planeringen för ombyggnationen har pågått länge. En stötesten var att man från början planerade ny in- och utfart från Södra Kungsvägen, så att biltrafiken på Vårdkasstigen skulle bli mindre. Detta gick dock inte att genomföra på ett bra sätt, så infarten till förskolan är fortfarande från Vårdkasstigen. Byggprojektet startade i juli 2019 och blev klart, helt enligt plan, till höstterminen 2020.

En ny detaljplan för området gjorde det möjligt att bygga om och till förskolan. Den nya byggnaden ska uppfylla högre krav på inomhus- och utomhusmiljö för barn och anställda och smälta in i omgivningen med den småskaliga bebyggelsen. Byggnaden har ljust gråblå horisontell träpanel med knutar, lister och sadeltak och ska ge ett modernt intryck.

Den nya byggnaden sitter ihop med den gamla delen, vilket skapar en helhet. Den är placerad tillsammans med den gamla delen i en U-form, vilket också gör att gården blir mindre utsatt för buller.

En stor ny lekplats har också anlags.

Inom området finns nu fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Skolan är byggd efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver. Tidigare kallades Breviks förskola för Äppelbo, men nu är det Breviks förskola som gäller.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *