Breviks förskola bygger om

Tillbyggnaden är illustrerad till vänster. (Källa: Tjänsteskrivelse – Investeringsärende, tillbyggnad Breviks förskola.)
Lidingö20 februari 2019 kl 07.21

Totalt finns det 150 barn inskrivna på Breviks förskola, fördelade på nio avdelningar. Förskolan har två hus, dels det västra, där de yngre barnen mellan 1–3 år finns och dels det östra där de äldre barnen i åldrarna 3–5 år går.

Den västra är egentligen en tillfällig paviljong som har funnits sedan 2006, men har ett tidsbegränsat bygglov som går ut den 30 september 2020. Paviljongförskolan sattes upp för att lösa avsaknaden av förskoleplatser i Brevik. Då paviljongen snart behöver tas bort kommer det återigen att uppstå en brist på platser i området.

Den lösning som förvaltningen föreslår är att kommunen bygger en ny utbyggnadtill förskolan för att uppfylla behovet. Förslaget går upp för beslut till utbildnings-nämnden idag. Sedan behöver kommunstyrelsen också ta beslut om investeringen. 

Då en del av paviljongförskolan ligger på platsen där tillbyggnaden är tänkt att bli placerad är planen att den delen kommer att tas bort. Detta kommer att leda till att Breviks förskola kommer ta in färre barn under byggtiden. De barn som inte skulle få plats i det scenariot skulle då beredas plats på Käppala förskola.

Enligt den tidsplan som förvaltningen tagit fram, om alla politiska beslut tas innan sommaren 2019, kommer byggandet att påbörjas under sommaren/hösten, eller senast till årsskiftet. Med den tidsplanen står byggnaden klar tidigast efter sommaren 2020 eller senast 2020.

Jonas Lejon
Andreas Lindberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *