Bostadspolitiken leder till segregation

Debatt20 december 2021 kl 04.184

Majoritetens bostadspolitik i Lidingö leder till segregation.

I den senaste översiktsplanen var alla överens om att bostadsbyggande skulle ske på redan ianspråktagen mark. ”Orörda” grönområden skulle lämnas fria för rekreation och biologisk mångfald. Den nuvarande M-KD-LP-L-majoriteten har dragit ner på antalet bostäder som kan byggas i Rudboda, Högsätra, Torsvik, och Björnbo. Snart är tillgänglig ianspråktagen mark förbrukad på byggande av ett fåtal lyxbostäder. Dessutom har de stoppat fortsatt planering i Centrum och Larsberg

Det senaste förslaget till ny detaljplan gäller ett område vid Kyrkviken, där det tidigare låg en brädgård. Socialdemokraterna instämmer i att flytten av brädgården ger möjlighet att utveckla ett mycket attraktivt bostadsområde med närhet till Centrum och Kyrkvikens strand med näraliggande grönområden. Vi anser att ett så eftertraktat område borde användas för att ge plats åt fler bostäder än ett par lyxvillor. Till och med inom planen har den största markytan reserverats för sex villor medan ett hälften så stort område anvisats för åtta radhus.

Tragiskt är att man motiverar förslaget om villor och radhus med att det finns villor och radhus i närmast kringliggande områdena. Det tänkandet skapar segregation. Vi vill se en verkligt blandad bebyggelse. Genom att satsa på små hyreslägenheter, som inte finns i området, skulle fler få möjlighet att bo i det här attraktiva sjönära läget.

Majoriteten har varit mycket noga med gestaltningskrav. Vi anser det minst lika viktigt att säkra användning av hållbara byggmaterial och byggmetoder. Industriell träbyggnadsteknik är kostnadseffektiv och minskar utsläpp, buller och byggtid på plats. Den kan minska koldioxidutsläpp med upp till 50 procent över en livscykel och byggtiden på plats kan kortas med upp till 70 procent.

Utan att inkräkta på vare sig biologisk mångfald eller rekreationsmöjligheter vill vi socialdemokrater bygga bostäder som ger fler och då även ensamstående möjlighet att bo på Lidingö.

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Lidingö.

Kommentarer

  1. Jag håller verkligen med om kritiken mot att man inte någonstans på Lidingö kan bygga för de med normala inkomster som är livsviktiga för verksamheterna här. Paradoxen är att vi går nästan helt fria från de sociala problem som andra kraftigt expanderade kommuner har. Vi är nog många som känner en skam för detta. Att hårt arbetande med normala inkomster skall behöva bostadsbidrag är rent kränkande. Tyvärr ser jag ingen lösning. Gör du ?

  2. Att bo på Lidingö är inte en mänsklig rättighet. Om det är några jag tycker synd om så är det ungdomar uppvuxna på Lidingö som inte har råd att köpa ett första boende här. Det är för dom staden, för egen vinnings skull, småskaligt borde bygga och upplåta hyresrätter. Att de med samhällsviktiga funktioner (i allmänhet) inte har råd att bo på Lidingö får lösas via lönekuvertet.

    1. Naturligtvis har du rätt men våra ungdomar är väldigt duktiga och välutbildade, startar med höga löner och har högavlönade föräldrar som hjälper till. Så är det inte för de flesta som kommer över bron. Vi har just läst om poliser, socialarbetare,lärare,vårdpersonal och servicepersonal inte har råd att ta jobb i Stockholmsområdet. Det är ytterst allvarligt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *