Bort med bullret i Torsvik!

Debatt9 augusti 2022 kl 03.593

På Lidingö är det alltid nära till naturen. Genom att utöka befintliga och skapa nya naturreservat säkerställer vi att det ska fortsätta vara så. Vi planlägger också för fler nya villor och radhus i stället för endast flerfamiljshus. Alla boendeformer behövs på vår ö och tomtmark bidrar till det gröna intrycket. Men trots vår gröna ö finns det flera områden som är utsatta för trist och störande trafikbuller. Det vill vi kristdemokrater ändra på. Efter många år av diskussioner med boende längs Gåshagaleden drev vi igenom att ett bullerplank ska byggas där. Det är på tiden att Killinge skyddas från all den trafik som Gåshagaområdet och Käppalaverket genererar.

Ett annat område med mycket trafik är Centrum/Torsvik. Därför vill vi däcka över mellan broarna och skapa mer grönyta. Att plantera träd bidrar också till en mindre blåsig plats och ökad trivsel. Att göra överdäckningen tar dock tid då Trafikverket äger vägen i Torsviksdiket och för att göra en ”tunnel” av en så kallad farligt gods-led krävs många tillstånd. Därför vill vi börja där staden själva har rådighet.

Stockholmsvägen som knyter samman centrum med Torsvik är på god väg att bli ett trevligt stråk med restauranger och butiker. Det finns flera soliga uteserveringar men dånet från Södra Kungsvägen är ständigt påtagligt. För att minska det störande bullret vill vi bygga ett bullerplank längs med Södra Kungsvägen.

Det skulle minska trafikens otrevliga ljud för boende i området och samtidigt skapa bättre möjligheter för näringslivet på platsen som också vill utveckla Stockholmsvägen till en trevlig plats för handel och nöje. I pandemins spår vill vi liksom många Lidingöbor bejaka möjligheten att handla, jobba och leva lokalt och det här skulle skapa bättre förutsättningar för en tystare, grönare och mer miljösmart stadsdel. I förlängningen skulle också ett bullerplank kunna byggas längs med Lidingöbrons landfäste nedanför Torsviksberget för att skapa en tystare miljö på Torsviksvängen med omnejd.

Vissa argumenterar för att bullerfrågan kommer lösa sig av sig självt när elbilarna blir allt fler. Det stämmer givetvis att elbilar låter mindre än bilar med förbränningsmotorer men däckljudet är detsamma och därför räcker det inte med den mer bakåtlutade inställningen i den här viktiga frågan.

Det har länge diskuterats att bygga ut centrum. Vi säger nej till stora så kallade köplador och massexploatering men ständiga förbättringar där staden växer organiskt tror vi är rätt melodi för Lidingö. Så har Lidingö vuxit fram till en av landets absolut trevligaste städer och en röst på KD i höstens kommunalval är en garant för att det ska fortsätta att vara så.

Carl-Johan Schiller (KD)
Bo Brismar (KD)
Erica Magnergård (KD)
Toppkandidater till kommunfullmäktige

Kommentarer

 1. Hej
  Ni får gärna börja med att bekämpa bullret på Stockholmsvägen genom att laga asfaltshålen i höjd med djurbutiken. Vi som har balkonger som vätter mot Stockholmsvägen hoppar högt varje gång någon hyrt ett släp på macken – tomma tunnor skramlar mest.

  1. Hej!

   Tack för att du meddelar. Det bästa sättet att få
   Sådant reparerat snabbt är att anmäla det till Lidingös kundtjänst så
   Åtgärdas det.

   Med vänlig hälsning,
   Carl-Johan Schiller

 2. Buller på Stockholmsvägen och överdäckning av Torsvikfiket och göra Stockholmsvägen till en härlig handelsgata är områden som Lidingö Näringsliv driver redan i samverkan med den politiska majoriteten och vi fortsätter och intensifierar gärna arbetet under nästa mandatperiod.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *