Boendeparkering förlängs

Stad & Politik21 oktober 2019 kl 07.03

Försöket med boendeparkering som pågår i Torsvik, Baggeby och Bodal förlängs till och med augusti 2020. Mer tid behövs för att utvärdera och bedöma om boendeparkering ska bli permanent i försöksområdena och i andra bostadsområden på Lidingö.

Försöket började den 18 februari i år och var planerat att pågå året ut.

– Många Lidingöbor som hört av sig uppskattar att vi infört boendeparkering i vissa områden. Jag hoppas att vi snart ska kunna besluta om en permanent lösning i Torsvik, Baggeby och Bodal och kanske i fler områden för att underlätta Lidingöbornas tillvaro, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande, teknik- och fastighetsnämnden.

De regler och förutsättningar som gäller idag för boendeparkeringen kommer fortsätta gälla under förlängningen. En enkät kommer att publiceras på stadens webbplats, www.lidingo.se för att samla in synpunkter från Lidingöborna. Resultatet kommer utgöra en viktig del av utvärderingen.

Det var i maj 2018 som staden beslutade att införa boendeparkering på försök i Torsvik, Baggeby och Bodal. Stadens invånare erbjöds att söka gratis boendeparkeringstillstånd i försöksområdet, oavsett var på ön de bor. En förstudie som visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden låg till grund för beslutet att testa boendeparkering. I kommuner där boendeparkering införts har det visat sig att antalet långtidsparkerade bilar, som inte ägs av kommuninvånarna, minskat betydligt, vilket frigjort parkeringsplatser åt de boende.

Det slutgiltiga beslutet om boendeparkering ska bli en permanent lösning på Lidingö beräknas att fattas av teknik- och fastighetsnämnden i slutet av 2020.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *