Boendeparkering blir permanent

Stad & Politik15 december 2020 kl 05.46

I februari 2021 blir boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Genom zonindelning gäller boendeparkeringen bara i det egna bostadsområdet.

Försöket med boendeparkering har pågått sedan februari 2019 i Torsvik, Baggeby och Bodal. Nu har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att boendeparkering blir permanent i dessa områden samt att bostadsområdet Näset läggs till. Från och med februari kommer ett nytt system och en ny zonindelning att gälla. I samband med det avslutas det nuvarande försöket.

Reviderade regler
Endast boende i respektive område med boendeparkering kan söka och få boendeparkeringstillstånd. Zonerna delas in i Torsvik, Baggeby (inklusive Bodal) och Näset. Boendeparkering blir fortsatt gratis och tillståndet kommer att gälla i ett år efter utfärdat datum, därefter behöver det förnyas. Längsta tid att parkera i följd för den som har boendeparkeringstillstånd blir sju dygn.

– Vår utvärdering visar att Lidingöborna tycker det är positivt med boendeparkering och att det i vissa områden blivit lättare för boende att hitta parkering. Vi ser också behovet av att begränsa boendeparkeringen till de som bor i respektive område, så att till exempel Torsvik inte riskerar att bli en infartsparkering för jobbpendlare, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande, teknik- och fastighetsnämnden.

Det blir alltså inte längre möjligt för Lidingöbor som bor i andra områden att skaffa tillstånd för boendeparkering i de områden där boendeparkering införs. Längsta tid att parkera i följd för boendeparkerare sänks från 14 dagar i försöket till 7 dagar, för att få mer rotation på parkeringsplatser och för att kunna sköta drift och underhåll av gatorna på ett enklare sätt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *