Bildrebusjakten november: Stensvårt? Nja, inte för alla

Bildrebusjakten1 december 2022 kl 01.59

Stenar som tema verkade vara en svår uppgift för Bildrebuslösarna. Vi fick in ganska få svar till en början och bara ett svar var helt rätt. Men efter ett tag droppade det in fler svar så det handlade mer om att man fick fundera och kontrollera lite.

Första rätta lösningen kom från Maria Ekvall i Larsberg den 2 november kl 11.05 och den andra som lottas ut bland de övriga rätta svaren tillföll Ann-Mari Billing och Urban Göransson.

Tävlingen är konstruerad av Lars Wennerström. Stort tack för ett listigt tema!

I morgon kommer en ny tävling.

Här är de rätta stenarna:

.1. Karin. "Karins sten” ligger där Lidingöloppspåret korsar Zetterbergsvägen (3 km) vid Karins backe.

På denna målning av Sticklinge gård enligt N.G. Dahlbom från 1860-talet finns flyttblocket till höger avbildat.

2. Tyktorpsvägen. (I början av Tyktorpsvägen vid Kyttingevägen. Vid fårhagen och golfbanan.) Flickan vid stenen heter också Karin (Wennerström)

3. Näsets kvarn alternativt Kvarnen. Finns vid Kvarnvägen.

4. Elfvik /Elfviks Gård

5. Södergarn

6. Koltorp /Koltorps gärde. Här går starten för Lidingöloppet i september.

7. Sticklingevägen alternativt Rosavägen.

8. Ekholmsnäsvägen, vid Ekholmsnäs golfklubbs driving range (nutida slagfält).

9. Elfvik är rätt svar.

Arla Coldinuorden är ett ordenssällskap för herrar, som i Sverige har sin bas på den anrika restaurangen Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm. Det instiftades på 1700-talet.
Ägaren till Elfviks gård på Gustaf III:s tid, hovgulddragaren Petter Widman, var en av ordens mest aktiva. Karaktäristiskt har alltid varit att bröderna gjorde ”utflykter” och vid varje sådant tillfälle rest ett Arla Coldinukors på platsen. Ett sådant restes vid Elfvik 1788. Även skalden Carl Michael Bellman tillhörde Arla Coldinu. Hans koppling till Elfvik är ju välkänd från hans musik och sång.
Inför årets möte (i aug 2022) som förlades i Widman och Bellmans anda restes åter ett kors vid Elfvik. Man hade i laga ordning sökt och beviljats bygglov av staden. Även Lidingö hembygdsförening tillfrågades och tillstyrkte.
Innebörden av detta att resa sådana kors är hemligt för utomstående, men det har att göra med gamla traditioner om att märka ut en färdväg, en både andlig och materiell sådan.

Även tecknen på korset är hemliga för andra än ordensbröderna.

10. Lidingös runsten står mellan Norra Kungsvägen och Lejonvägen eller Bergsvägen. Vi godkänner alla vägarna.

11. Rudboda  (Rudbodaröset)

”Gravröset är högt beläget och ligger direkt på berget i tallskogen. Röset har en tydlig kantkedja och är c:a 12 meter i diameter. Det undersöktes arkeologiskt år 1925 och restaurerades därefter. Vid undersökningen visade det sig att det innehöll en brandgrav från vikingatiden (800-1050 e.kr) med bland annat gravgåvor som glaspärlor, ett ringspänne, delar av en bronsvåg och ett större antal nitar och spikar. Själva gravformen pekar på att röset kan vara äldre – från bronsåldern (1500 – 500 f Kr), men från Stockholmstrakten finns andra exempel på att man under vikingatiden upptog äldre gravformer, varför man inte kan utesluta att hela anläggningen har tillkommit för c:a 1000 år sedan.”

12. På Lidingö kyrkogård, väl synlig från Hersbyvägen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *