Biblioteket kan bli kulturcentrum

Villa Oldenburg har varit på tapeten för att bli ett nytt kulturhus, men...
Kultur28 mars 2019 kl 07.221
... nu har man öppnat ögonen för biblioteket istället.

Planerna på ett nytt kulturcentrum har tagit fart igen. Den här gången är det de blivande tomma ytorna i biblioteket som kan bli aktuella. På Lidingösidan kunde man 3 oktober 2017 läsa om de planer som Robert Hallenborg lanserade på att skapa ett kulturhus i Villa Oldenburg.
 
– 2017 fick jag i uppdrag av kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) att skriva ett projektförslag för hur kulturen skulle kunna samlas på ön. Förslaget drogs i kultur- och fritidsnämnden 2018.

Av olika skäl så har alternativet Villa Oldenburg fallit bort. Enligt Robert Hallenborg beror det framför allt på att det skulle bli mycket dyrt att tillgänglighetsanpassa fastigheten.

– Lokalerna i biblioteket är bättre ur den synpunkten, säger han. När Oldenburg inte längre blev aktuellt så trädde plan B in, vilket innebär biblioteket.

Kontakter har redan tagits med den nya ägaren av centrum som, enligt Robert Hallenborg, säger att det låter bra.

– Vi ska nu se hur mycket utrymme vi kommer att behöva och sen är det alltid en fråga om hyrans storlek. Redan har en arkitekt tillsammans med en representant för fastighetsägaren varit och tittat på lokalerna.

Driftsformen av kulturhuset ska ske som en ideell förening utan vinstintresse. I det utkast som drogs i kultur- och fritidsnämnden 2018 står att läsa: ”Uthyrningen av lokalerna i det framtida kulturhuset föreslås ske genom att kulturhusföreningen hyr hela fastigheten av fastighetsägaren och sedan hyr ut lokalerna till externa aktörer och arrangörer. Detta gör att kulturhusföreningen får en helhetssyn och möjlighet att styra lokalanvändningen för att säkerställa ett flexibelt nyttjande.”

Hallenborg gjorde också en budget inför dragningen i nämnden 2018. I den beräknade han den totala driftskostnaden för det framtida kulturhuset till cirka 4,5-5 miljoner kronor. Intäkterna beräknas till totalt cirka 2,9 miljoner och kostnaderna cirka 4,6 miljoner och första året skulle därmed gå med förlust på cirka 1,7 miljoner kronor. Investeringarna är beräknade till 2,3 miljoner kronor.

– Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) har tidigare sagt att staden är positiv till att ställa upp med kreditgarantier, säger Robert Hallenborg.

Vad som händer med Lidingö museum är oklart.
– Lidingö museum skulle kunna flytta sin verksamhet till huset, inklusive den permanenta utställningen om hur Lidingö växt fram, från år 6 000 f. Kr. till dagens ö. Därmed får även staden möjlighet att disponera sitt eget hus Villa Fornboda, som museet idag ligger i, för andra ändamål, sa han till Lidingösidan i en intervju förra året.

– Men det blir då en fråga för både styrelse och alla medlemmar, menar Robert Hallenborg idag.

Idag finns en arbetsgrupp om sex personer som driver frågan där bland andra förre Bukowskichefen Carl-Gustaf Petersén och moderatpolitikern Carl-Johan Gestrup ingår. Dessutom finns en arkitekt och företrädare från näringslivet med. Robert Hallenborg är sammankallande i gruppen.

– Jag vill betona att gruppen står helt fri både från Lidingö stad och Lidingö hembygdsförening, avslutar Robert Hallenborg.


Länk till Lidingösidan: http://www.lidingosidan.se/kultur-noje/det-behovs-ett-kulturhus-pa-lidingo/?q=kulturhus

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *