Beslut om palliativ vård utan läkarbesök

Suzanne Liljegren (L) har skrivit brev till Region Stockholm.
Stad & Politik24 augusti 2020 kl 06.421

Under Covid-19-pandemin har hittills 53 Lidingöbor avlidit i sjukdomen. 34 av dessa har bott på något av öns äldreboenden. Samtliga dessa 34 har avlidit utan att ha remitterats till sjukhus för livsuppehållande vård. Nu kräver Liberalerna på Lidingö i ett brev till Region Stockholm att alla beslut om Lidingöbor ska ha palliativ vård ska fattas av minst en läkare på plats.

– Vi måste få stopp de här online-besluten, säger Suzanne Liljegren (L), ordförande i stadens socialutskott och ledamot i omsorgs- och socialnämnden.

Som Lidingö Nyheter tidigare skrivit (artikel här) har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) noterat att Lidingö hör till de 40 kommuner som har högst andel döda i Covid-19 i förhållande till totalt antal avlidna. Den 27 juli skrev tidningen Mitti Lidingö att 8 och 10 covidsjuka över 70 år på Lidingö har någon form av äldreomsorg, antingen i särskilt boende eller hemtjänst.

När stadens omsorgs- och socialnämd hade möte den 26 maj fanns en läkare från Capio Legevisitten på plats; det företag som Lidingö stad anlitar för sina särskilda boenden.

– När hon berättade att 8 av de 22 patienter, som låg inom stadens ansvar avlidit, så framkom det att ingen av dem hade fått ett beslut av en läkare på plats om antingen livsuppehållande eller palliativ vård! Förutom de 8 som vi vet med säkerhet, så finns det ytterligare 26 patienter. Då kan man ju ställa sig frågan, hur det är med dessa, som fanns utanför stadens egna boenden. De har i alla fall inte blivit remitterade till sjukhus. Man kan inte fatta ett beslut om att inleda palliativ vård utan att en läkare träffar patienten på plats, säger Suzanne Liljegren (L).

Hon påminner om uttalanden från Socialstyrelsens avdelningschef Thomas Lindén som vid flera tillfällen, både på presskonferenser och i pressen, betonat att beslut om palliativ vård alltid måste fattas av minst en läkare på plats, annars bryter man mot Socialstyrelsens bestämmelser.

– Det är endast i undantagsfall som en läkare inte fattar beslut på plats utan bara på telefon, säger Suzanne Liljegren. Och då har det varit en mångårig kontakt mellan läkare och patient. Har undantaget blivit regel? Har regeln blivit undantag?

– Det kan komma en ny våg i höst. Vi kan inte acceptera att det inte kommer att finnas en läkare på plats som gör en bedömning av varje patient, säger Suzanne Liljegren.

Nu kräver Liberalerna på Lidingö i ett brev till hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson i Region Stockholm att regionen försäkrar att alla beslut som avgör om Lidingöbor ska få livsuppehållande eller palliativ vård i fortsättningen normalt ska göras av minst en läkare på plats, helt enligt Socialstyrelsens krav.

Suzanne Liljegren befarar också att den efterfrågan på äldreboende i staden som minskat beror på rädsla för att söka hjälp. Förvaltningen har noterat en tydlig nedgång i beläggningen från februari till maj.

– Vågar våra äldre inte placera sin partner på äldreboende med tanke på att så många har dött, undrar hon.

Lidingö Nyheter har sökt Björn Eriksson för en kommentar.

Äldreboenden på Lidingö      
Stadens regi Läkarföretag              Ägare
Siggebogården    Capio Legevisitten Lö stad
Högsätra vård- och omsorgsboende Capio Legevisitten  Lö stad
     
Privat regi Läkarföretag Ägare
NilstorpsgårdenCapio Legevisitten   Attendo
Ektorpsgården Familjeläkarna Attendo
Villa Agadir Örbydoktorn Vardaga
Villa Dalénum Familjeläkarna Vardaga
Silverhöjden  Capio Legevisitten  Vardaga

Förutom dessa äldreboenden finns servicehus och seniorboenden på ön. I dem bor du i en egen lägenhet med trygghetslarm och har tillgång till viss service och gemensamma lokaler.

Kommentarer

  1. Mycket bra sammanfattning, som jag länge efterlyst. Informationen från de olika aktörerna, inkl. kommunen har varit mager.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *