Beslut om ny Trafikpolicy

Debatt5 juni 2020 kl 05.367

Majoriteten beslöt nyligen om en ny Trafikpolicy för Lidingö; med fyra mål:

 1. Lidingö ska ha ett effektivt, tillgängligt och framkomligt trafiksystem för samtliga trafikslag.
 2. Trafikens negativa påverkan på omgivningen ska fortsatt vara låg och minska.
 3. Trafiksäkerheten ska vara fortsatt hög för samtliga transportsätt.
 4. Lidingös offentliga rum ska fortsatt vara trygga och trivsamma.

Målen konkretiseras i kommande planer. I ett gott samhälle avgörs individernas konsumtionsval fritt. Stat och stad bestämmer spelreglerna, men inte hur medborgarna ska färdas till jobb, skola och fritid. Valet av färdsätt blir ett resultat av vår politik, men är inte ett mål, anser vi.

Alla trafikslag ska bedömas likvärdigt utifrån sina egna meriter. Den tidigare och nuvarande Majoriteten bedriver en aktiv trafikpolitik med kraftfulla miljösatsningar. Under de senaste 10 åren har vi bekostat klimatvänlig trafik (spårtrafik och gång/cykelbanor) till ett värde av 1,7 Mdr kr.

 1. Lidingö stad har byggt ett 15-tal gång- och cykelbanor (kostnad cirka 32 Mkr).
 2. Lidingö har investerat i Lidingöbanan, bland annat en extra vagn à 30 Mkr, samt upplåtit mark för en spårvägsdepå i Dalénum (bedömt marknads­värde på cirka 1 miljard kronor). Lidingö har med­finansierat dubbelspåret på den nya Lidingöbron (värde 60 Mkr.)
 3. Lidingö med Trafikverket bekostar en ny bro för gång-, cykel- och spårvägstrafik för över en halv miljard kronor. SL bidrar med 60 Mkr till dubbelspåret. Lidingös skattebetalare har bidragit till finansieringen av Lidingöbanan med 48 Mkr via landstings­skatten.

Detta motsvarar miljöinvesteringar på 35 500 kr per Lidingöbo. Den nya trafikpolicyn innebär ingen trendförskjutning i dessa avseenden!

Vad händer nu konkret?

 • Vi avser att satsa 10 Mkr på en ny brygga vid Sticklinge för att underlätta  båtpendlingen för boende på Norra Lidingö
 • Vi avser att ta fram en handlingsplan för offentliga El-laddstolpar.

Vi fortsätter oförtrutet att förbättra trafikmiljön på Lidingö för Lidingöbor och besökare.

Lidingö den 1 juni 2020
Carl-Johan Schiller (KD) ordf,
Peder Hagen (M) v ordf,
Hans Grundell (LP) gruppledare,
Göran Tegnér (L) gruppledare,
samtliga i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Apropå ”Trafikens negativa påverkan på omgivningarna…” så ber jag än en gång kommunen följa upp de hastighetsbegränsningar man själv bestämt.
  Ett exempel: Elfviksvägen från avfart Norra Kungsvägen är skyltad 30km/h i nästan hela dess längd. Som boende utefter denna väg bedömer jag att mer än 90% kör fortare och hela 60% kör fortare än 60Km/h Ett hundratal förare skulle förlora körkortet per dag om de ertappades! Polisen gör tyvärr inga kontroller längre i brist på resurser och de gupp/refug-åtgärder kommunen gjort, gör ytterst liten påverkan pga dess undermåliga utförande. Jag ber vänligt men bestämt att Trafikkontoret snarast ser över detta ärende som jag och andra påpekat i åratal! Skall det till en trafikolycka innan kommunen reagerar?

  1. Hej Ibb!

   Så konstigt med 30 km/tim. Enligt vår år 2012 antagna Hastighetsplan bör det vara 60 km/tim på Elfviksvägen.Detta måste vi kolla upp med Tekniska förvaltningen.

 2. Att upplåta mark värderad till 1 miljard till ett alldeles för stort bygge är inte effektivt användande av resurser. Spårvagnsdepån utnyttjas till mindre än 25% då det är byggt för 30 spårvagnar men på Lidingö finns det endast 7.

  Ytan kunde ha använts effektivare och bygget skett i etapper om det fanns behov av ökad kapacitet.

  Varje Lidingöbo, nyfödd som pensionär har skänkt bort mer än 10 000 kronor på en yta som inte används…

  1. Spårvagnsdepån vid Aga är ett monument över hur offentliga resurser missköts.

   1. Hej Valentin!

    Se vårt svar till Mattias Yrgård Lerfors!
    För övrigt är efterklokhet en exakt vetenskap…

  2. Hej Mattias!

   Tack för Dina kommentarer. Du har rätt om spårvägsdepån med antalet spårvagnar och utnyttjandet idag.

   Men till saken hör att när beslutet om att bygga spårvägsdepån togs, då fanns det en överenskommelse mellan landstinget och Lidingö stad om att Spårväg City skulle förlängas till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan. Det togs ett genomförandebeslut av Stockholms läns landsting den 18 augusti 2011, med ordalydelsen:

   ”Fortsatt utbyggnad av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten, inklusive ihopkoppling med, samt upprustning av Lidingöbanan förlängning mot T-Centralen från Sergels torg samt ny spårvagns- och bussdepå”.
   Trafiknämnden i landstinget fattade den 5 februari 2014 ett förnyat genomförandebeslut om Spårväg City och Lidingöbanan. I detta nya beslut ingick det bl.a. att:
   • Spårväg City skulle ha dragits fram till Ropsten år 2018, vilket var ett år senare än tidigare planerat.
   • Den nya spårvagnsdepån vid AGA avsågs bli klar i en första etapp år 2014 (för de sju Lidingöbanevagnarna) och helt och hållet år 2017.

   Det är Stockholms stad som har bromsat dessa planer nu i flera år. Vi i Lidingö väntar för närvarande på en slutrapport om ”Spår City”, även den är nu försenad. Att frågan om förlängningen av Spårväg City och ihopkopplingen med Lidingöbanan skulle förhalas och försenas i flera år var omöjligt att förutse för snart tio år sedan.

   Men förhoppningsvis kommer ”Spår City” att byggas nu när den successivt framväxande nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden behöver trafikförsörjas med en kapacitetsstark kollektivtrafik.

   Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden (TFN)
   Carl-Johan Schiller (KD); ordf. i TFN
   Peder Hagen, (M), V ordf. i TFN
   Hans Grundell (Lp), ledamot i TFN

 3. Hela ansvaret för att dragningen av Södra Huvudleden stoppades mellan Skärsätra och Högberga ligger på de politiker och inflytelserika närboende samt Kottlasjöns vänner som påstod att dragningen skulle innebära en katastrof för naturen. Det var en jättebluff som visade hur medborgarinflytandet sattes ur spel. En folkomröstning skulle ha skrotat Lidingöbanan.

  Vi bluffades av våra politiker som påstod att Landstinget skulle betala. Någon kan väl namnge ett antal politiker som borde stå vid skampålen för den situation vi nu tvingas hantera. Det känns fel att politiker aldrig kan ställas till svars. Vem tror att brobygget och rivningen kan genomföras för 537 miljoner ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *