Beslut om Isbiten står fast

Stad & Politik27 december 2021 kl 04.41

Vid ett extrainsatt nämndmöte beslutade en enhällig nämnd att etablera den portabla isanläggningen Isbiten i Kyttinge. Beslutet gäller för denna vinter och ska utvärderas efter säsongen.

Isbiten, en portabel isbana för barn och ungdomar, var från starten 2007 ett privat initiativ och drevs de första åren med ideella krafter, skolan och Lidingö stad som stöd. Isbanan var då belägen på Sticklinge skolas konstgräsplan.

För ett par år sedan blev Sticklinge skolas egna behov av den yta som upplåtits åt Isbiten så stort att platsen inte längre kunde användas för skridskoåkning. Förra året blev inte Isbiten uppspolad och inför årets säsong har Lidingö stad tillsammans med Föräldrargruppen i Sticklinge sett ut en ny plats, Kyttingeparken, där isrinken Isbiten ska placeras. I samband med att marken nu ska beredas för ändamålet har närboende protesterat mot etableringen.

Förvaltningen har utrett vilken plats som är bäst lämpad för placering av Isbiten säsongen 2021/22. Då placeringen av Isbiten påverkade enskilda gjordes en ny bedömning att beslut om placering behövde förankras i nämnden innan flytten av banan genomförs. Efter ett extra nämndmöte finns nu även en politisk enighet om att Isbiten ska etableras på angiven plats.

- Nämndens beslut bekräftar förvaltningens bedömning och det är viktigt att vi bereder möjlighet för barn och ungdomar en meningsfull fritid. Sticklinge ligger långt från många andra aktiviteter och Isbiten ger möjlighet till spontanidrott, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Isbiten är en portabel isanläggning som monteras ned efter säsongen. Platsen är vald efter en avvägning av olika faktorer och efter säsongen kommer placeringen och verksamheten att utvärderas inför att ett nytt beslut om placering säsongen 2022 - 23. Det är gratis att nyttja Isbiten för att uppmuntra till spontan lek och idrott. Den är bara är öppen för spontan skridskoåkning och går inte att boka för träning och matcher.

s mer på Lidingö Stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *