Besked om Vallens framtid dröjer

Stad & Politik18 januari 2019 kl 00.32

Lidingö Nyheter rapporterade den 8 januari om den nya friidrottsanläggning som var tänkt att byggas på Lidingövallen, men som återremitterades av teknik- och fastighetsnämnden under 2018. Ärendet togs upp på nytt hos kommunstyrelsen den 14 januari i år och det beslutades då att frågan skulle skickas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut. Friidrottsanläggningen är därför uppskjuten tills nämnden kan ta ny ställning till uppdraget.

Orsaken till att teknik- och fastighetsnämnden från början återremitterade uppdraget ska ha varit för att endast ett anbud kommit in, som var långt över budget. Då det var kultur- och fritidsnämnden som från början utformade uppdraget, är det upp till dem att besluta om ändringar.

Carl-Johan Schiller (KD),ordförande i teknik- och fastighetsnämnden (2019), samt tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är angeläget för oss i KD och övriga majoriteten att Vallens idrottsanläggning renoveras och förbättras. Tyvärr har processen blivit försenad och de medel som budgeterats har inte räckt. Därför har Kultur- och fritidsnämnden nu fått i uppdrag att se över vad som kan göras för att skära i kostnaderna samtidigt som ytorna för idrott inte påverkas. Lidingö stad har en offensiv plan för idrotten de närmsta åren och därför är det viktigt att säkerställa att vi får ut så mycket som möjligt för varje skattekrona. Målsättningen är att vi under första kvartalet 2019 ska kunna återkomma med ett nytt, skarpt förslag.”

Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är mycket trist att majoriteten inte lyckats komma igång med utvecklingen av Lidingövallen och att underlaget hittills inte har varit tillräckligt bra. Det är väldigt viktigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för det ideella arbetet som våra idrottsföreningar på ön gör och som skapar meningsfull fritid för öns unga. Utveckling av idrottsytor och hallar på Lidingö har länge varit eftersatt. Att förbättra och få fram nya idrottsytor bör prioriteras. För oss i Centern är det viktigt att kommunen inte överlämpar kostnaderna på de ideella föreningarna utan att en central idrottsplats faktiskt är en självklar del av den kommunala idrottsinfrastrukturen.”

IFK Lidingö friidrott lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Vi i friidrotten har förståelse för att kommunen tagit tillbaka frågan om renoveringen av Vallen för att projektera om och framför allt för att tänka om. Kommunen har, strax innan jul, tydliggjort att det är kommunen som bär ansvaret och kostnaderna för att hålla sina anläggningar i skick, och Vallen är ju en anläggning där underhållet har eftersatts och som kommunen därför insett ska renoveras. Vi har förtroende för att kommunens tjänstemän kommer att hitta bra lösningar på hur arenan ska renoveras och komma upp i en modern standard. Vi är glada att kommunen tar detta på allvar och tar tag i frågan utifrån det perspektivet nu, även om det blir med en mindre tidsförskjutning.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *