Beklagligt att (V) inte ser vart kritiken riktas

Debatt3 februari 2020 kl 05.50

Svar på insändare av Jonas Lundgren (V)

Jonas Lundgren delar vår oro för att öppna dörren för högerpopulismen. Där är vi överens. Därför skapades en samverkan i mitten mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Det borde inte förvåna V att när partiet gör gemensam sak med M, KD och SD så utnyttjas det. Även inom V finns kritik mot detta. När moderater i populistisk anda blandar ihop gängkrig med resurser till äldreomsorg, bistånd och subventioner för byggande av hyresrätter med hänvisning till stödet i riksdagen, kan det inte stå oemotsagt. Det är beklagligt att V inte kan se åt vilket håll kritiken riktar sig.

På Lidingö har vi en tradition av valteknisk samverkan mellan olika partier för att få en så god representation som möjligt i kommunens beslutande organ. Det är inte en politisk plattform. Utan en sådan samverkan skulle inte V ha några platser alls i nämnder och styrelser.  Som oppositionsråd har jag som mål att stärka oppositionen och det politiska arbetet i kommunen. Jag träffar regelbundet oppositionspartier, majoriteten och tjänstemän för att överföra information och möjliggöra samverkan där det går politiskt. Jag träffar såklart även V:s gruppledare Jonas Lundgren.

Miljöpartiet driver en grön politik för ett hållbart samhälle. Vi samverkar i både rödgröna och blågröna styren över hela landet för att driva igenom den politiken. När M kritiserar oss för att vara vänster och V för att vara höger, då visar det att den gröna politikens helhetssyn behövs mer än någonsin.

Patrik Sandström, oppositionsråd Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *