Begränsa valaffischerna vid nästa val

Debatt26 september 2022 kl 03.552

Redan i december förra året lyfte vi frågan om hur valbudskap kan föras ut till Lidingöborna på ett hållbart sätt i valet 2022. När vi i samband med de senaste valen har uppmärksammat att allt fler reagerat på partiernas affischering på Lidingö. Nu ställer jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) på måndag den 26 september och jag ser fram emot att få höra svaret.

Nu är 2022 års valrörelse över och alla valaffischer är nedplockade och lämnade till återvinning.
På Lidingö är nio partier aktiva i kommunfullmäktige och fullt aktiva i valrörelsen med såväl flygblad av skiftande slag, hushållsinformation, mängder av valsedlar samt valaffischer. Kanske har Lidingö tapetserats med cirka 2 500 affischer längs vägar, i rondeller, i lokala centrum och på gång- och cykelvägar. Parallellt med denna affischering har alla synts väl i framför allt Lidingö centrum men också på andra ställen på ön samt i digitala medier.

Är det ekologiskt hållbart att affischera på detta sätt? Affischerna är en blandning av papper och plast och uppsatta med kanske tusentals buntband av plast. Dessutom för att ytterligare öka våra ekologiska avtryck kör de flesta runt i bilar för att sätta upp affischerna. Sen kör vi runt ön igen för att lappa och laga, ta ner trasigt och sätta upp nya. När valet väl är över tar vi återigen våra bilar och kör runt för att plocka ner alltihop.

Vi kommer med största sannolikhet i kommande valrörelser se det absurda i detta och använda oss än mer av digitala medier och personliga samtal. Men vi socialdemokrater vill redan nu få till stånd en diskussion om hur vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv helt slutar affischera i kommande valrörelser på Lidingö.

Om det inte går att hitta en gemensam lösning på ett affischeringsstopp, kan vi kanske tillsammans hitta två-tre ställen där vi delar platser som vi framgångsrikt delat platser i centrum mellan oss denna valrörelse. Med anledning av detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M):

1. Ställer du dig positiv till ett mer hållbart sätt att kommunicera med väljare än genom valaffischer? 2. Är du villig att med övriga partier representerade i kommunfullmäktige återigen ta upp frågan om affischering och hur budskap kan föras ut till Lidingöborna på ett hållbart sätt i valet 2026?
3. Om detta inte är möjligt är du villig att tillsammans med alla i fullmäktige representerade partier diskutera ett begränsat antal platser att affischera på?

Ewa Lantz Socialdemokraterna Lidingö

Kommentarer

 1. Bra Ewa!

  Från KD sa vi tillsammans med V att vi vill se ett stopp för affischer från nästa val. Hoppas att alla andra också är med.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Gruppledare

 2. Hej Ewa,

  Dialogen om att begränsa affischeringen fanns redan inför detta val. Ett annat parti motsatte sig detta så det var inte möjligt att nå en överenskommelse då konsensus krävs eftersom alla partier kan lämna in egna ansökningar om affischeringstillstånd annars. Inom Lidingömoderaterna tar vi gärna en ny dialog kring detta i samband med nästa val.

  För din information så är de olika partiföreningarna som ansöker om tillstånd för affischering. Frågan hanteras såldes inte av kommunfullmäktige eller mig.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *