Bebyggelsen i Högsätra blir inte som vi föreställt oss

Lidingö6 april 2021 kl 05.574

Årets första nummer av Vårt Lidingö innehåller texter där kommunledningen informerar oss medborgare om vad som pågår inom olika politiska områden.

Lidingö Vänner och alla våra följare på Facebook och Lidingö Anslagstavla är särskilt intresserade av stadsbyggnad. Med minimal medborgardialog avviker den styrande majoriteten i fråga om stadsbyggnad i Lidingö från de planer, som lidingöborna har anledning att förvänta sig. Kommunledningen vill med uppslaget på sidan 4-5 i Vårt Lidingö få lidingöborna att tänka positivt kring utvecklingen av blivande bebyggelse i Högsätra. Att man för oss bakom ljuset blir överraskande tydligt genom både felaktiga och vilseledande uppgifter.

 • Projektet startar 2009 med utredningar och dialog med närboende. Det känns bra.
 • År 2016 äger samråd för planprogrammet rum, det som ska vara vägledande för kommande detaljplaner. Det känns fortfarande bra.
 • Så står det att planprogrammet antas av kommunstyrelsen 2018. Det är felaktigt påstående. Planprogrammet antas av Kommunfullmäktige, det är medborgarnas beslut om bl.a. bostadsinnehåll och infrastruktur, som är det enda väl kommunicerade, som vi lidingöbor kan ha kunskap om. 
 • I fortsättningen kommer så en ovälkommen nyhet för flertalet av oss: ett ”kvalitetsprogram” antas 2020 av kommunstyrelsen utan information till allmänheten. Det är först i februari, som beslut tas i Kommunstyrelsen om det hårdbantade bostadsinnehållet. Man bantar programmet kraftigt från 450-550 ner till 170 bostäder. Då finns det nya antalet i inbjudan till en markanvisningstävling – inbjudan till byggbolag att efter en tävling få köpa stadens mark. Vi lidingöbor får ingen information förrän tävlingens resultat publiceras i februari 2021. Inte heller här i Vårt Lidingö står något om begränsningen som ändrar förutsättningarna för området drastiskt.

När man läser ”Kvalitetsprogrammet” påpekas att ”Planprogrammet inte har någon rättslig status utan visar stadens vision för området.” Visionen delas föredömligt med lidingöborna 2018, sedan ändrar man allt till en annan vision 2020 och kallar det ”kvalitetsprogrammet”, som man dock inte delar med sig av förrän markanvisningstävlingen är avgjord.

Detta bör lidingöbor begrunda. Ännu finns möjlighet att ha en medborgardialog om steg 3 i en framtida detaljplan för hela området. Steg 3 innebär att Högsätra sjukhus rivs och man bygger 35 radhus och några få bostadshus med lägenheter på tomten. En affär med usel ekonomi för Lidingös skattebetalare och för de förhoppningsfulla yngre lidingöbor med måttliga inkomster som hoppats på åtkomliga bostäder i Högsätra.

Lidingös kvalitetsprogram

Högsätras planprogram

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson

Kommentarer

 1. Med hur hög täthet skall vi bygga på Lidingö? Går pengarna före boendemiljön? I ursprungsförslaget till om- och tillbyggnad av Högsätra låg tätheten på ca. 200 lägenheter per hektar. enligt min grova uppskattning. I det reviderade förslaget har det bantats till ca. 75 lägenheter/ha. (jmfr området Gula husen/Brf Kantarellen med ca 90 lägenheter/ha.) Det går naturligtvis att tränga in mångdubbelt fler lägenheter på denna yta.Ju fler desto högre markpris och mer pengar i stadskassan. Men är det så vi vill bygga på Lidingö. Det reviderade förslaget ger dessutom en mer blandad bebyggelse och befolkning vilket nog de flesta uppskattar. .Även ungdomar som flyttar till Högsätra.

  1. Det finns minst flera kommentarer till detta du skriver
   1) ”Kvalitetsprogrammet”, som innebär en kraftig bantning av bebyggelsen, är inte kommunicerat med medborgarna på ett sätt som är likvärdigt med det tidigare presenterade planprogrammet. Det innebär för de flesta som följer stadsbyggnadsprojekten en överraskning. Är det så vi väntar oss att representativ demokrati ska fungera?
   2) Självklart ska inte allt ”bara” handla om pengar. Men rivningen av hela det gamla Högsätrahuset är inte gratis. Det blir svårt att ta ut fullt pris för radhusen om våra ungdomar ska få råd att flytta in där.
   3) Vi får sämre kollektivtrafik till och från Lidingö med nuvarande låga byggande – det som ibland kommuniceras som ”bra som det är” än vi skulle få med en normal stadsbyggnad i närheten av Stockholm.
   4) Om en adekvat medborgardialog indikerar att lidingöbor vill ha låg exploatering oavsett kostnader för oss skattebetalare, så kan Lidingö Vänner givetvis acceptera det. Vår invändning är att flertalet lidingöbor är vilseledda av den givna informationen. ”Vårt Lidingö” är exempel på det.

   1. Det är naturligtvis viktigt att förändringar i ett planprogram kommunicera och behandlas riktigt. Diskussionen om Högsätras utformning har pågått en längre tid och är ingen nyhet. Detaljplanen för området går ju ut till samråd i slutet av detta året, så den är ju inte antagen ännu.
    Ekonomin i projektet är viktig men det är även boendemiljön. Nu är det en betänklig slagsida åt det ekonomiska hållet då man avfärdar förslaget utan att diskutera för- och nackdelar i den planmässiga utformningen. Det nya är mer öppet och varierat. En god boendemiljö är inte gratis men motsatsen kan få långsiktiga ekonomiska konsekvenser, som vi har sett från en del områden som byggdes under miljonprogrammet. År 2022 har vi val och då kan väljarna få säga sin mening. Vissa politiker kanske brände sig när dom propagerade för att bygga motsvarande sex Dalénum mellan Centrum och Torsvik.
    Beträffande kollektivtrafiken till och från Lidingö så är den på gränsen till överbelastad (när Coronan är över) på södra Ön. Det är trafiken mellan södra och norra Ön som brister. Den stora missen gjordes när man inte drog Lidingöbanan genom Centrum. Det är nu viktigt att knyta ihop Högsätra med Larsberg. Den tidigare föreslagna gångbron över spåren verkar tyvärr vara borta.
    P.S. Våra ungdomar kanske får råd att flytta in i flerbostadshusen som skall byggas i Högsätra och när dom blivit litet äldre och bildat familj så kanske radhusen lockar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *