Bättre mat och fritidssysselsättning till LSS

Debatt10 december 2021 kl 12.012

Lidingöcentern vill säkerställa att ö-gruppen får tillgång till god mat och bättre fritidsverksamheter i sina boenden. Vi vill exempelvis att deltagarna i ö-gruppen ska få äta lunch ute på Lidingös restauranger minst en gång i veckan.

I samband med att LOV införts på daglig verksamhet har allt fler verksamheter för funktionsnedsatta centraliserats till stadshuset och Högsätra. Centerpartiet har ifrågasatt lokalförändringar inom ö-gruppens verksamhet då vi menar att det riskerar minska ö-gruppens synlighet över ön. Vi vill stärka den synligheten genom att deltagarna i ö-gruppen åter igen ska få äta lunch ute på öns lokala lunchrestauranger minst en gång i veckan. Vi ökar därför anslagen till daglig verksamhet för LSS med 0.5 mnkr för att stärka matsituationen.

Vi vill att Lidingö ska vara en föregångskommun inom LSS. Vi ser stor förbättringspotential för maten inom LSS och fritidsaktiviteter på gruppbostäderna. Vi satsar 2 mnkr på att stärka detta. Då de boende på gruppboende ofta inte kan laga mat själva hänger kvaliteten och näringsinnehåll på deras mat på personalens kostkunskap. Det ställer höga krav på kunskapen hos personalen och det har förekommit undernäring och vätskebrist bland de boende. Vi vill stärka personalens kompetens inom matlagning och näringslära för att förbättra matkvaliteten. Med syftet att undvika undernäring inom LSS vill vi även öka möjligheten att laga och äta mat mer gemensamt än vad som sker idag.

Med vårt tillskott till gruppbostäderna ska även personalen få mer tid så de hinner stödja de boende att kunna ha andra fritidsverksamheter än att stillasittande inomhus. Vi vill stärka hälsan för LSS-gruppen!

Christina Wahlström, talesperson funktionsnedsatta och sociala frågor
Kajsa Kronlund, ledamot Omsorgs- och socialnämnden
Helene Strömqvist, ersättare Omsorgs- och socialnämnden

Kommentarer

  1. Ett alldeles utmärkt förslag! Ö-Gruppen skulle involveras på flera sätt för att göra det bättre för Lidingöborna och samtidigt själva få en meningsfull sysselsättning. T.ex. skulle de kunna involveras i hemvisten för de många hantverkare som dagligen vistas på Lidingö men inte har någon anknytning hit, många egenföretagare. Hemvisten skulle kunna upprättas i Rudboda och Breviks C av staden och erbjuda möjlighet att värma medhavd matlåda, toalettbesök och kanske ta en fika eller bara värma sig med Ö-gruppen som värdar. Skulle också bidra till ökad konkurrens och lägre priser till gagn för Lidingöborna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *