Bättre mat i skola och omsorg

Debatt18 september 2019 kl 06.40

Våra matvanor påverkar vår hälsa, vår miljö och vårt klimat. Med profilen hälsans ö anser Centerpartiet att Lidingö stads måltider ska vara med och bygga ett hållbart livsmedelssystem från jord till bord.

Staden serverar stora mängder mat i skola och omsorgsverksamheten. Att den maten är näringsriktig är avgörande för att eleverna ska orka ta till sig av ny kunskap hela dagen. Maten bör också vara en del av barnens pedagogiska verksamhet med större kunskap om matens påverkan på hälsa, miljö och klimat.

För äldre och inom LSS-verksamheten är maten viktig för att undvika undernäring, ge mervärde till livskvaliteten och skapa trivsamma sociala möten under dagen. För att uppnå bättre mat behöver staden använda en modell för upphandling där fler aktörer än bara de största ska kunna vara med i anbudsgivningen.

Centerpartiet anser att nuvarande måltidspolicy inte är tillräckligt skarp. Vi har lämnat in en motion till fullmäktige där vi föreslår en ny livsmedels- och måltidspolicy som tar sin utgångspunkt från dessa sex punkter:

  • God, näringsriktig och hälsosam mat
  • Eftersträva närproducerad mat
  • Högre andel ekologisk mat
  • Säsongsanpassad och klimatsmart mat
  • Lagat från grunden nära den som äter maten
  • Minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten

En av punkterna, att eftersträva närproducerad mat, är viktig då vi i svensk mat finner exempelvis högre näringsinnehåll, en mer human djurhållning och betydligt skarpare krav på antibiotikaanvändning än det som är importerat. 2018 är endast 48 procent av Lidingös upphandlade köttvaror svenska, att jämföra med till exempel Falkenberg som serverar 96 procent svenskt kött. Faktum är att drygt en av tre kommuner i stort sett enbart köper in nötkött och fågelkött av svenskt ursprung enligt Livsmedelsverkets kartläggning.

Med vår motion vill vi stärka näringsinnehållet i maten i stadens verksamheter och få en mat som stärker hälsa, miljö och klimat.

Patrik Buddgård (C)
Fredrik Wesslund (C)
Christina Wahlström (C)
Lotta Morger (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *