Bättre kollektivtrafik för Lidingö

Debatt29 maj 2019 kl 05.552

I tidningen Vårt Lidingö till alla hushåll på ön finns en bra artikel om ”Lidingö stad vill ha busslinje 233 kvar”. Stadens yttrande innehåller fler aspekter än enbart kravet på att behålla och förbättra busslinje 233. Här några axplock:

1 Hälften av de nya tunnelbanavganrna till Ropstensgrenen

Nu är det grönt för nya blå vagnar på den röda tunnelbanelinjen.I år trafiksätts 46 nya tåg på den banan. Lidingö anser att hälften av dessa bör stärka upp linje 13 till Ropsten, och inte bara till Mörbygrenen (linje 14). Båda grenarna har i stort sett samma reesandeunderlag, men Ropstensgrenen har 10 % fler påstigande än Mörbygrenen.

2 Tätare turer på Lidingöbanan.

Hösten 2017 beslöts att två nya spårvagnar ska köpas in och sättas i drift på Lidingöbanan under 2020. Detta bör kunna ske under nästa år enligt avtalet med Lidingö stad. Lidingöbanans sittplatser är mer än dubbelt så högt utnyttjade som de övriga sju lokalbanornas i länet. Både kapacitet och turtäthet behöver öka på Lidingöbanan för att vi ska få ett likvärdigt utbud som i övriga delar av länet, och för att minska andelen stående i vagnarna.

3 Koppla samman Spåväg city med Lidingöbanan i Ropsten

En sammankoppling av Lidingöbanan med en utbyggd Spårväg City skulle förbättra för Lidingöborna genom kortare restider till de östra delarna av innerstaden och öka närheten till Norra Djurgårdsstaden. Resenärer på Lidingöbanan kan då nå Stockholms City utan byte. Och spårvagnshallarna vid AGA kommer då till full nytta när Spårväg City blir verklighet. Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

4 Förläng 201:an

Trafikförvaltningen bör även utreda möjligheten att förlänga busslinje 201 till Gåshaga (alternativt till Brevik) som ett komplement till att bättre synkronisera bytet vid Kottla station.

5 Inrätta en skyttelbuss mellan Lidingö centrum – Ropsten ...

Med hänsyn till den stora trängsel som uppkommer på de mer centrala delarna av Lidingö, anser staden att en skyttelbuss mellan Lidingö Centrum och Ropsten bör inrättas.

... och förläng stombuss 6 till Rudboda

Ett alternativ som bör övervägas är att förlänga stombusslinjen 6 från Ropsten via Lidingö Centrum och vidare mot Rudboda.

6 Konsekvensanalys av Lidingöbanan via Lidingö centrum

Lidingö stad önskar att med Trafikförvaltningen ta fram e konsekvens­analys för en framtida spårdragning av Lidingöbanan genom Lidingö Centrum.

Dessa sex förslag beslutades fram i total politisk enighet i Teknik- och fastighetsnämnden, och sedan även i kommunstyrelsen; och med värdefullt underlag från tjänstemännen. De har nu skickats in till Trafikförvaltningen. Nu hoppas vi - med adress till Region Stockholm -  att alla dessa förslag också genomförs.Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden
Carl-Johan Schiller, (KD), ordf. i Teknik- och Fastighetsnämnden
Peder Hagen (M); vice ordf. i i Teknik- och Fastighetsnämnden
Hans Grundell (Lidingöpartiet), ledamot i Teknik- och Fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Det finns många kloka tankar i dessa förslag! Hälften av de nya tunnelbanevagnarna och tätare turer på Lidingöbanan skulle gynna alla Lidingöbor på södra ön. 201:an till Gåshaga eller Brevik, är ett utmärkt förslag som känns igen från Högberga-Breviks Villaägareförening. Kanske kunde boende på Kragenäs och Käppala nu äntligen få en hygglig kollektivtrafik.
  En skyttelbuss mellan centrum och Ropsten är en högst begåvad tanke. Hoppas den kan förverkligas.
  Lidingöbanan via Lidingö centrum är ett utmärkt förslag, men frågan – förutom Stockholmsregionens ointresse – är nog mer praktiska. Hur övervinner man de mycket stora nivåskillnaderna?
  Johan Ahlbom
  Vice ordf Högberga-Breviks Villaägareförening

 2. Varför går inga bussar direkt från Lidingö Centrum till Ropsten. En gång i tiden hade vi direktbuss till Danderyds sjukhus.
  Nu måste vi byta i det förskräckliga Ropsten och springa över för att hinna med bussen med risk för våra liv.
  Det finns inga affärer i Ropsten man kan inte ens ta ut pengar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *