Bästa UF-företag Hersby gymnasium

En av vinnande UF-företag: Brödpåse UF med Amanda Mattson, Ellinor Pålson, Astrid Bobäck, Tilde Olsson och Nina Jonsson Franzén.
Lidingö13 juni 2019 kl 08.33

På Hersbys avslutning den 12 juni delade juryn ut följande priser: Hersby gymnasium har en näringslivsjury som bedömer UF eleverna under läsåret. Juryn består av Matias Palm-Jensen (ordförande), Malin Rosenqvist, Agneta Setterwall och Fredrik Westerman.

Årets UF-FÖRETAG

Priset till årets UF-företag går till ett företag som genomgående har haft en tydlig koppling mellan utformning, produkt, grafisk profil och utstrålning. Lyckade säljsamtal, som lett till avslut, har bidragit till att efterfrågan varit större än tillgången.

Med sitt engagemang och passion har företaget lyckats skapa en attraktiv produkt som ligger rätt i tiden och som skapar förutsättningar för konsumenten att minska sitt matsvinn och därmed bidra till en mer hållbar miljö.

Förutom hållbarhetsaspekten har UF-företaget, som en del av affärsidén, också byggt broar i produktionen mellan generationer och kulturer.

Redan i höstas anade vi att ni tänkt rätt, det har varit roligt att få följa er resa från ax till limpa.

Priset för bästa UF-företag går till ”Brödpåse UF”.

Bästa marknadskommunikatör

Med en tydlig vision och budskap och en önskan om att skapa en mer jämställd värld har det här UF-företaget via sin träffsäkra marknadsföring och grafiska utryck synliggjort en problemställning som många kanske inte har reflekterat över.

UF-företaget har genom att använda sig av både digital- och personlig kommunikation lyckats väcka ett medvetande hos kunderna att vilja göra skillnad.

En väl sammanhållen linje – från idé till utförande – har gett ett mycket gott resultat.

Priset för bästa marknadskommunikatör går till “Doing good by looking good every time of the month – TOM UF”.

Hersbys UF jury representerades av Malin Rosenqvist och Agneta Setterwall

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *