Barnperspektivet ska hållas högt på Lidingö

Vänsterpartiets gruppledare Jonas Lundgren.
Debatt20 februari 2023 kl 04.111

I januari 2022 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det var ett välkommet sätt att ytterligare sätta barns rättigheter på agendan. Samtidigt måste vi alltid fråga oss; vad, när, hur och vem? 

Vänsterpartiet har lagt en motion i kommunfullmäktige om ett barnkonsekvensbokslut. Orsaken är i praktiken att barns rättigheter och kommunens arbete för dessa måste åskådliggöras och kvantifieras. I många andra sammanhang görs få saker utan att mätas och vägas in i minsta detalj. Vi frågar oss då vad som möjligen skulle kunna vara viktigare än barnen? Vad skulle kunna vara mer avgörande för oss, våra familjer, vår framtid? 

Redan idag görs barnkonsekvensanalyser av vissa ärenden. Ärenden som berör barn ska det göras sådana analyser på och det är välkommet och viktigt. Samtidigt behövs det också ett helhetsgrepp. Lidingöborna måste kunna se att barns intressen sätts i första rummet i de beslut som fattas. Det är också ett sätt för kommunen att systematiskt och förvaltningsövergripande kunna följa upp fattade beslut. 

Den motion Vänsterpartiet presenterat för kommunfullmäktige föreslår ett årligt barnkonsekvensbokslut, för att följa upp de barnkonsekvensanalyser som gjorts under året och vad dessa landat i. Det är inte konstigare än att ha ett årligt miljöbokslut eller att ha kvartalsvisa delårsrapporter av kommunens ekonomi. Det är i praktiken bara att uppvärdera och diskutera hur de beslut som fattas av kommunfullmäktige påverkar Lidingös barn. 

Jonas Lundgren (V), gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen
Olov Feldt (V), ledamot i utbildningsnämnden
Tove Johansson (V), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Marika Lundin (V), ersättare i omsorgs- och socialnämnden
Olaf Koort (V), ersättare i tekniska nämnden samt fastighetsnämnden
Sven-Erik Wånell (V), ersättare i milö- och stadsbyggnadsnämnden
Lasse Månsson (V), ledamot i valnämnden

Kommentarer

  1. Viktigare för mig är att ha örat mot marken och löpande ta omhand de signaler som kommer från skolsjukvården men också att ekonomiskt stötta ungdomsjouren (som bedrivs av kvinnojouren). Lidingös unga har en enorm press på sig att ”lyckas”. Mer av sunt förnuft ”hands on” snarare än uppföljningar alltså.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *