Barngrupperna måste bli mindre

Debatt19 maj 2022 kl 05.347

Att lägga fokus på fristående förskolor som om de är den stora stygga vargen, är att blunda för de problem som genomsyrar förskoleverksamheten. När hälften av förskollärarna i landet rapporterar att de inte kan uppfylla sitt uppdrag, så är det inte familjers valfrihet som sätter käppar i hjulet. Det är för stora barngrupper samt en svag personaltäthet som skapar en ohållbar situation för både personal och barn. Vi kristdemokrater föreslår därför mer resurser till förskolan genom en höjd skolpeng.

Förskolan lägger grunden för barnens lärande. En hög kvalité och där barnen sätts i centrum bidrar till en lärorik och trygg uppväxt. För att kunna lägga mer tid på varje enskilt barn med fokus på trygghet och anknytning krävs det att barngrupperna blir mindre. Vilket också skulle säkerställa att barn med särskilda behov får rätt stöd och inte faller mellan stolarna.

Idag är 57 % av de åldersindelade barngrupperna på Lidingö större än vad de bör vara. Detta är i grund och botten en personalfråga. Barn lär och utvecklas bättre i mindre grupper, men även kvalitén och kompetensen hos personalen är minst lika viktigt. För att uppnå Skolverkets mål, samt skapa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten, föreslår vi Kristdemokrater en höjd skolpeng för att kunna garantera att mer välutbildad personal anställs till Lidingös förskolor.

Att pussla ihop vardagen är inte alltid lätt. Jobb och fritidsaktiviteter skapar en stressig vardag som gör att många föräldrar känner sig otillräckliga. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar och ge stöd så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

Därför måste valfriheten bibehållas, så att familjer kan välja den förskola som bäst svarar mot familjens behov och önskemål. Ingen familj ser likadan ut som den nästa. Därför ska föräldrar själva kunna välja mellan olika omsorgsformer. Om det är i en kommunal eller fristående förskola, eller i ett föräldrakooperativ, är upp till varje enskild familj. För oss Kristdemokrater finns det ingen motsättning mellan olika driftsformer, de kompletterar varandra och underlättar varje enskild familjs vardag.

Carl-Johan Schiller
Bo Brismar
Erica Magnergård
KD-kandidater till fullmäktige

Kommentarer

 1. Ni styr ju på Lidingö, varför gör ni inte något åt de stora barngrupperna då?

  1. Hej!

   Tack för frågan. Barngrupperna har minskat under vår tid i majoriteten och förskolepengen har höjts i flera omgångar. Men vi är långt ifrån nöjda som vi skriver ovan.

   Idag har KD tre av 51 mandat i fullmäktige. Får vi ett större inflytande under kommande år ökar också inslaget av KD-politik på Lidingö. Där hoppas vi på din och många andras hjälp! 🙂

   Med vänlig hälsning,
   Carl-Johan Schiller

 2. Om det är så viktigt, varför valde ni att frysa skolpengen för två år sedan? Valår i år?

  1. Ja ett år höjdes inte skolpengen och det var inte så vi från KD ville göra men vi styr med andra partier och då får man ge och ta. Alla andra år som vi varit med har dock uppräkningarna varit relativt generösa MEN vi ser fortfarande för stora barngrupper på ön och vi vill jobba med att åtgärda detta.

    1. Jag menar att skolpengen på Lidingö har räknats upp mycket över tid. Hade KD ensamt fått bestämma hade det räknats upp ytterligare även det året du hänvisar till.

     Alla partier som inte har över 50% måste göra ett val. Antingen står man utanför majoriteten och kan ensamt marknadsföra sin politik. Eller så kompromissar man och får inflytande men ger också upp vissa frågor. Vi har valt det senare och utan vår medverkan hade såväl förskola som skola och äldreomsorg fått mindre medel än vad som nu är fallet.

 3. Jättebra att ni vill satsa på förskolan och mindre barngrupper! Liberalerna lovade i förra valåret att barngrupperna skulle följa Skolverkets riktlinjer om de kom till makten, men tyvärr infriades aldrig det vallöftet… Nu hoppas jag att ni och de andra partierna kan gå samman och faktiskt se till att Skolverkets rekommendationer följs, då det skulle förbättra miljön för såväl barnen, som personalen som ska räcka ett helt yrkesliv.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *