Barngrupperna måste bli mindre

Debatt24 augusti 2022 kl 04.111

För oss Kristdemokrater är det viktigt att Lidingö kommun kan erbjuda offentlig service av högsta kvalité, genom alla livets skeden. Förskolan är speciellt viktig. Det är det första mötet barn får med skolsystemet. Det är en period då eleven påbörjar sitt livslånga lärande och får lära sig att integrera och samverka med andra barn. Det är en viktig period i livet.

Storleken på barngrupperna spelar stor roll för kvalitén på förskolan. Det är fastlagt att barn lär och utvecklas bättre i mindre barngrupper. Under nuvarande mandatperiod med Liberalerna som ansvariga för utbildningsnämnden har barngrupperna blivit större.  I dag är hela 57% av de åldersindelade barngrupperna större än vad de bör vara. Fina ord om skola och utbildning har inte räckt till i praktiken. Vi Kristdemokrater vill göra det tydligt för Lidingös småbarnsföräldrar att vi är redo att vända trenden och återigen minska barngrupperna.

Antalet anställda är avgörande för barngruppernas storlek. För att uppnå Skolverkets mål, samt skapa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten, föreslår vi Kristdemokrater en höjd skolpeng för att kunna garantera att mer välutbildad personal anställs till Lidingös förskolor för att på så sätt kunna minska barngrupperna.

Vi Kristdemokrater kommer även fortsatt värna valfriheten inom förskolan. Vardagspusslet är svårt att få ihop, och ingen familj ser likadan ut. Det är därför en självklarhet för oss att föräldrar ska kunna välja vilken förskola de vill för sina barn, oavsett om den är kommunal, privat, eller drivs av ett föräldrakooperativ.

Vi Kristdemokrater går till val på att kommunens kärnverksamheter ska vara av högsta kvalité. Tyvärr är inte förskolan så bra på ön som den skulle kunna vara. Vill man säkerställa att sitt barn får den bästa möjliga utbildningsmiljön, så är Kristdemokraterna ditt alternativ den 11:e September.

Carl-Johan Schiller, Bo Brismar, Erica Magnergård
KD, Toppkandidater kommunfullmäktige

Kommentarer

  1. KD har fel när man påstår att barngrupperna i Lidingös förskolor har blivit större sedan Liberalerna tog över ordförandeskapet i utbildningsnämnden 2019. Läs vårt svar i morgon när Lidingö Nyheter publicerar vår debattartikel om förskolan på Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *