Barnets bästa ska gå först på Lidingö

Debatt17 september 2020 kl 05.391

Det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. I Lidingö kommunfullmäktige fattades i höstas beslut om en policy som syftar till att stärka stadens arbete för att Lidingö ska vara en kommun där barns och ungas rättigheter blir tillgodosedda. Barnkonventionen ligger till grund för policyn och det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Vid utbildningsnämndens kommande sammanträde avser majoriteten besluta att Lidingö stads öppna fritidsverksamhet för barn i årskurserna 4 - 6 ska stängas ner. Det är högst beklagligt.

De öppna verksamheterna finns i dagsläget på Källängsgården, Högsätra skola, Skärsätragården, Sticklingegården och Käppala skola. Lidingö stads öppna verksamhet erbjuder eleverna mellanmål och ett mindre antal aktiviteter än fritidsklubben. Det finns inget tillsynsansvar eller verksamhet under loven. Av den anledningen är avgiften lägre än fritidsklubbens; 950 kr för höstterminen och 1150 kr för vårterminen.

Majoritetens förslag innebär att vårdnadshavarna till barn inskrivna i den öppna verksamheten från och med den 1 januari 2021 hänvisas till att antingen skriva in sitt barn i fritidsklubb, till den betydligt högre avgiften, eller att ta sitt barn ur verksamheten. Istället för att betala en vårterminsavgift på 1150 kr för öppen verksamheten hänvisar majoriteten berörda vårdnadshavare till att betala 986 kr per månad för fritidsklubb, det vill säga totalt 5 916 kr i vårterminsavgift eller 11 832 kr per år.

För många föräldrar, inte minst ensamstående, kommer den kraftigt höjda kostnaden vara orimligt hög. Vi befarar att ett antal barn efter jullovet kommer att saknas bland sina vänner på fritidsklubben, när vårterminen startar.

Vi värnar lidingöbornas valfrihet och vill att Lidingö ska vara en kommun som aktivt verkar för att alla barn ska ges möjlighet att ha en trygg plats att vistas på. Oavsett föräldrarnas betalningsförmåga. För att skapa en likvärdig skola bör därför alla Lidingö stads skolor erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar.

Med majoritetens förslag minskar valfriheten. Konsekvenserna av den föreslagna förändringen riskerar att med precision drabba barn till föräldrar med svagare ekonomi. Förslaget riskerar resultera i att en grupp barn stängs ute från den trygga verksamhet och miljö där de vistas nu, för att istället hänvisas till att vara någon annanstans.

Det är inte rimligt att föräldrars betalningsförmåga ska ligga till grund för ett urval av vilka barn som ska få ta del av det förebyggande och inkluderande arbetet.

Majoritetens förslag följer inte vad som uttrycks i stadens beslutade policy kring att det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Vi säger nej till förslaget att stänga ner den öppna fritidsverksamheten.

Therese Greci Larson (S)
Utbildningsnämnden, ledamot

Kommentarer

 1. Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda fritidsklubb till elever i årskurs 4-6. Få kommuner erbjuder olika alternativ till klubb.
  På Lidingö har öppen fritidsklubb erbjudits på runt hälften av de kommunala skolorna. Det innebär att elever som går på fristående skolor eller på andra kommunala skolor inte har denna möjlighet, vilket strider mot likvärdighetsprincipen.

  Intresset för att gå på öppen verksamhet är också lågt och sjunker. Endast knappt 3 procent, 57 av Lidingös cirka 2.100 mellanstadiebarn, är anmälda höstterminen 2020.

  Avgiften ingår i systemet för maxtaxa för förskolan, fritids och klubb och om man har flera barn i verksamheterna blir avgifterna ytterligare reducerade. Ekonomiskt svaga hushåll kan också få än mer reducerad avgift – dock bara för förskola, fritids och klubb. För öppen klubb har hela tiden gällt att även ekonomiskt svaga hushåll betalar full avgift.

  Vänliga hälsningar
  Amelie Tarschys Ingre (L)
  Ordförande Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *