Badet i havet

Debatt19 maj 2021 kl 05.191

År 2018 beslöt man bygga en simhall på Lidingö. Beslutet blev dock bara en 25 meters bassäng, i stället för en på 50 meter. Den skulle kosta 275 miljoner kronor att bygga. Senare visade det sig att kostnaden blev 357 miljoner kronor.

Simhallar drar mycket energi och är bland annat därför dyra i drift. Staden räknade år 2018 med att simhallen skulle kosta cirka 32 miljoner kronor per år att driva. Biljettintäkterna uppskattades dock till 16 miljoner kronor. Det årliga underskottet blev då 16 miljoner kronor.

Man hade räknat på 3,8 besök per invånare och år, efter jämförelse med andra kommuners simhallar. Man hade då räknat med 60 000 innevånare på Lidingö, redan tre år efter öppnandet och man hade dessutom antagit över 15 % högre biljettpriser än i jämförbara kommuner. Risken blev därför också stor att intäkterna överskattats rejält.

En annan orsak till att biljettintäkterna sannolikt överskattades, är att simhallen tänktes förlagd till Dalénum. Det är faktiskt en bra bit från Centrala- och Norra Lidingö. Men vad värre är – det är också en bra bit från Stockholms innerstad. Det minskar antalet besök från vår jättegranne - Stockholm.

Om man i stället förlade simhallen nära brofästet vid Torsviks hållplats eller vid Islinge Hamnväg så hamnar simhallen bara 5,5 km från Östermalmstorg. Det är samma avstånd som mellan Rudboda och AGA. Östermalm hade 79 000 invånare år 2020 och växer med 25 000 invånare till 104 000 år 2040. Besöksunderlaget ökar då med storleksordningen 150 % vilket skulle kunna frigöra ett ekonomiskt utrymme för att också bygga en 50-meters bassäng!

Ett ytterligare sätt att förbättra ekonomin vore om simhallen kunde byggas flytande på varv och sen bogseras på plats. Jämför ”guldbron” på Slussen, som byggdes i Kina. En sådan simhall skulle också kunna värmas billigt från Värtans vatten. Mitt emot ligger faktiskt världens största värmepump som värmt hela Stockholm med Värtavatten sen 1987. Flytande simhallar är heller inget ovanligt. Det ligger ett 90 år gammalt sådant vid Hornstull - Liljeholmbadet.

Den berömde designern Per Gyllenspetz från Göteborg har designat förslaget ”iHavet” ovan. Det skulle kunna förgylla infarten till Lidingö, Hälsans ö och möjliggöra Lidingöbornas dopp där, på väg till eller ifrån Stockholm. Spårväg City/Lidingöbanan kommer att gå förbi från Östermalm och snabba skärgårdsbåtar kan mellanlanda där på väg till eller från stan år 2040. Så kommer även Stockholmarna dit! En mycket grov uppskattning är att en sådan varvsbyggd simhall skulle kosta mellan 2/3 och ¾ av en platsbyggd. Färgsättning och även utformning kan naturligtvis anpassas.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholt
Jan-Erik Nowacki
Jan Weissenrieder

Kommentarer

  1. Ytterligare en rejäl budgetmiss från kommunen?

    Tidigare rapporterades det om en försenad Lidingöbro. Här ser vi ett kostsamt projekt som går att göra mycket mer effektivt.

    Gissningsvis kostar ovanstående något mer än vad Lidingö bidrar med till Malmös enhörning, så då räknar jag med ett uttalande

    Intressant att höra en replik på detta för ansvarig politiker.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *