”Backa barnet” för en bra start i livet

Foto: Istockimage
Debatt9 juni 2023 kl 04.431

Ett av den styrande koalitionens uttalade mål är att ha tidiga och effektiva insatser för barn och elever som behöver stöd. Vi vill verka för att alla barn och elever ska må̊ bra, både psykiskt och fysiskt.

Varje barn har rätt till en bra start i livet och ska ges en trygg och säker uppväxt. Med start till hösten 2023 kommer Lidingö stad att börja arbeta enligt modellen ”Backa barnet”. Modellen utgår från varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling samt att respekteras och ges möjlighet att ta eget ansvar.

Genom att tidigt identifiera problem och genom ökad samordning kunna sätta in tidiga insatser, kan större problem senare i livet undvikas. För barnen innebär det en ökad trygghet och större möjligheter att utvecklas till robusta ungdomar och vuxna. För samhället innebär det att våra gemensamma resurser utnyttjas bättre. Genom att undvika att en enda ung människa hamnar snett kan vi undvika kostnader på miljontals kronor.

Bakom ”Backa barnet” står Lidingö stad, Polisen och verksamheter inom Region Stockholm. Inom staden är det främst förskolor, skolor och socialtjänst som påverkas. När ”Backa barnet” är helt implementerat i stadens verksamheter innebär det att alla de drygt 11.000 barn/ungdomar som bor på Lidingö omfattas av modellen.

När ”Backa barnet” är infört får barn och vårdnadshavare tillgång till:

  • Verksamheter som använder en ”behovskompass” som utgångspunkt för samtal och har barnets behov och rättigheter i fokus i allt de gör.
  • Lättillgänglig information om var familjen kan vända sig vid behov av stöd.
  • En ”barnkontakt”, som är den som familjen kan vända sig till gällande funderingar om barnets behov och situation. Det kan exempelvis vara en barnsjuksköterska eller en rektor.
  • Rätt stöd vid rätt tid av rätt aktör.

I det förebyggande arbetet skall de olika professioner arbeta teambaserat.

På detta vis skapas ett tätare vävt skyddsnät som syftar till att barnet inte hamnar i tomrum mellan olika verksamheter, utan får hjälp i rätt tid och av rätt aktör.

Just nu pågår olika förberedelser inom kommunen. Till hösten kommer ett antal kommunala skolor och förskolor att bli piloter. Parallellt som förberedelserna fortsätter inom kommunen, så bjuds även fristående verksamheter in. Målet är att inkludera alla barn, elever och skolpersonal på Lidingö liksom medarbetare på barnmorskemottagning, barnavårdscentral, ungdomsmottagning, vårdcentral, socialtjänst, BUP, habilitering och så inte minst polisen.

Våra nämnders gemensamma ambition är att prioritera arbetet med ”Backa barnet” för att nå ut till alla Lidingös familjer under år 2024. Den mer detaljerade informationen om vilka förskolor och skolor som berörs och när, kommer att komma ifrån respektive rektor.

Först i landet med detta arbetssätt var Ystad och deras positiva resultat gör att alltfler kommuner nu intresserar sig. Vi hoppas att även våra grannkommuner kommer med i arbetet, vilket skulle underlätta inte minst för våra poliser som ju arbetar över större områden.

Slutligen vill vi gärna rekommendera två utmärkta (och korta) filmer som förtydligar ambitionen med tidiga insatser för våra barn:

Livet är inte så lätt (Youtube)

Tillsammans gör vi skillnad (Youtube)

Christer Mohlin (M), Utbildningsnämndens ordförande
Jim Kenving (Lp), Utbildningsnämndens vice ordförande
Peter Lönnqvist (M), Omsorgs- och socialnämndens ordförande
Ulf Cederin (Lp), Omsorgs- och socialnämndens vice ordförande

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *