Avslöja mäns våld mot kvinnor

Lidingö8 mars 2023 kl 04.341

Allt fler kvinnor kontaktar Lidingö Kvinnojour. Hon som hör av sig är din granne, din arbetskamrat eller kvinnan som står framför dig i kassakön på Ica. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem, även på vår ö.

Under 2022 ökade antalet stödkontakter med kvinnojouren med hela 28 procent jämfört med året före. Att du som är utsatt berättar om din situation och tar stöd av jouren, är positivt. Du gör motstånd. När du sätter ord på dina upplevelser och din oro, kan det vara ett första steg mot ett liv fritt från våld. Vi finns här för dig. 

Steget från en vardag som präglas av en förövares våld och till en polisanmälan är inte alltid enkel. Men den är livsviktig. Dagligen läser vi i media om hur män misshandlat kvinnor som de har eller har haft en relation till. Psykiskt, fysiskt och dödligt våld. Detta måste få ett slut!

I valrörelsen 2022 framhöll samtliga politiska partier på Lidingö behovet att vidta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Det får inte stanna med välmenande ord, utan kräver agerande. Genom att ta reda på människors erfarenhet av och attityd till våld, får vi en tydligare bild av läget.

Den senaste attitydmätningen kring våld i nära relationer genomfördes 2016 Lidingö stads hemsida. Den visade att var tredje kvinna på ön har upplevt våld i en nära relation under sin livstid.

Hur är situationen idag, 2023? I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars vill Lidingö Kvinnojour uppmana våra lokalpolitiker att ta initiativ till en ny mätning för att kartlägga behoven i vårt närområde. Avslöja problemet!

Hemsida Lidingö Kvinnojour

För Lidingö Kvinnojour
Kerstin Frisk
Catherine Henriksen
Ingrid Jarnryd
Johanna Westien
Caroline Kostyal
Anna Wademark
Bitte Högberg
Madeleine Lagerros

Kommentarer

 1. Våld i nära relation ska upphöra på Lidingö!

  Som ett resultat av undersökningen 2016 tillsatte Lidingö stad en samordnare för våld i nära relation.

  Lidingö stad tog fram riktlinjer för stadens arbete och utbildade omsorgs- och socialförvaltningens handläggare om våld i nära relation. Samtidigt påbörjades ett samarbete med Kerstin kvinnojour, numera Lidingö Kvinnojour. Flera nätverk startades för att tillsammans arbeta mot detta våld där mödravården, skolan, folktandvården, polisen och Lidingö stads olika verksamheter deltog.

  För att kunna erbjuda ett brett stöd till hela familjen har Lidingö stad även startat ett samarbete med Ett alternativ till våld (ATV), som bidrar till stadens arbete med att ge stöd och hjälp till våldsutsatta och barn som upplever våld. Detta även för att arbeta förebyggande mot våldet och stödja våldsutövarna att hitta ett annat beteende och sluta använda våld i nära relation.

  Förutom att utbilda, skapa samarbete via nätverk har Lidingö stad tagit fram informationsmaterial och information på Lidingö stads webbplats och sociala medier. Tillsammans med Kvinnojouren har det genomförts kampanjer, föreläsningar och utbildningar. Varje år arrangeras ”en vecka fri från våld”, där Lidingöbor bjuds till föreläsningar i ämnet.

  Utvecklingsarbetet fortsätter. Det har hänt mycket de senaste åren gällande kunskapen om våld i nära relation och hur vi ska arbeta med detta samhällsproblem i alla åldrar och för alla könsidentiteter. Den statistik om utsatthet, anmälda brott i nära relation, domar och sjukvård som behövs samlar Lidingö stad in från samarbetspartners och andra myndigheter.

  I nuläget ser vi inget behov av att göra en ny undersökning. Lidingö stad fortsätter att utveckla det interna- och externa samarbetet, satsa på kompetenshöjning av Lidingö stads medarbetare och politikers kunskap i våld i nära relation, för att arbeta än mer förebyggande.

  Ett arbete som behövs då vårt mål är att få våld i nära relation att upphöra på Lidingö.

  Peter Lönnqvist (M)
  Ordförande
  Omsorgs- och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *