Avgiftsfri konfirmation i år

Lidingö17 januari 2019 kl 06.28

Från och med 2019 erbjuder Lidingö församling avgiftsfri konfirmation. Det betyder att för den som anmält sig till något av församlingens konfirmationsalternativ kommer församlingen inte att ta ut någon avgift.

Tidigare har församlingen subventionerat kostnaden med ungefär halva kostnaden för varje konfirmand. Nu gäller det hela kostnaden. Detta gäller också avgifter för resor och läger. Lidingö har erfbjudit konfirmation både på Lidingö, i utlandet och sommarläger. Dessa alternativ kommer att finnas kvar precis som tidigare.

De ökade kostnaderna för konfirmationen ryms inom kyrkans budget, tack vare bland annat ökade hyresintäkter för församlingen nästa år. Det är alltså ingen verksamhet som kommer utebli eller minska i omfattning på grund av konfirmationssatsningen.

Den avgiftsfria konfirmationen ska omfatta den konfirmand som är medlem i Lidingö församling. Det inkluderar den som redan är döpt och medlem eller den som under sin konfirmandtid blir döpt i konfirmationen och därmed medlem i Svenska kyrkan, under förutsättningen att man bor eller vistas på Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *