Att slå in öppna dörrar och kasta sten i glashus på samma gång

Debatt28 januari 2020 kl 07.06

Svar på insändare av Ida Drougge och Daniel Källenfors

Moderaternas förslag att ändra i regeringens budget, i en minst sagt ohelig allians med V, SD och KD, är ett paradexempel på gamla ordspråks relevans. Man lyckas nämligen med konststycket att både slå in öppna dörrar och kasta sten i glashus på samma gång. Lidingömoderaterna Ida Drougge och Daniel Källenfors efterlyser extra pengar till polis, rättsväsende och ansatta kommuner. Det är dock redan tydliga prioriteringar i den regeringsbudget Miljöpartiet presenterat tillsammans med S, L och C.

● Regeringen har gjort en omfattande satsning för att stärka hela rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Anslagen ökar med nästan sex miljarder kronor mellan 2018 och 2020. De beräknas därefter att stiga ytterligare till 2022 – med hela fyra miljarder. Pengarna går till Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Tullverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen med flera.

● Polisens eget anslag ökar från cirka 24 miljarder kronor 2018 till cirka 28,5 miljarder kronor 2020. Följande år, 2021, är prognosen nästan 30,5 miljarder kronor. M far alltså med osanning när de hävdar att vi satsar mer på ”friår” än Polisen: under 2020 avsätter vi 220 miljoner kronor för utvecklingstiden, medan Polisens anslag ökar med fyra miljarder 2018-2020.

● Regeringen har antagit ett 34-punktsprogram för att stoppa det grova våldet och rekryteringen till kriminella gäng – det största paketet någonsin i Sverige. Det ger polis och rättsväsende nya, viktiga redskap, däribland skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott, möjlighet att läsa krypterad kommunikation, och automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden.

● Enligt Polisen själv är dock lösningen inte enbart fler poliser. Tillförseln av kriminella till nätverken måste minska och då behövs starkare sociala insatser. Vi gör därför en långsiktig satsning på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden och ger socialtjänsten möjlighet att gripa in tidigare och i fler situationer.

Detta är robusta åtgärder mot kriminalitet och utsatthet, med en helhetsbild som moderaterna saknar. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor.

Dessutom presenterade regeringen och samarbetspartierna i veckan fem nya välfärdsmiljarder för att trygga och stärka medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg under 2020.

Lidingö kommun tilldelas 16 miljoner kronor extra. Moderaternas eget budgetförslag i riksdagen kommer att slå hårt mot välfärden och människors trygghet. För samtidigt som man ökar statsbidragen till kommuner och regioner så skär man på en rad andra områden. 

Man vill återinföra stupstocken i sjukförsäkringen och fortsätta slakta arbetsförmedlingen, även om man ger sken av annat. Man slopar ingångsavdraget, som är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Man slopar de subventionerade extratjänster som stärker skolan, äldrevården, barnomsorgen, sjukvården, kulturen och den ideella sektorn, och för långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden. Det är en giftcocktail för kommunernas ekonomi med kraftigt ökade kostnader för socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder. Moderaterna ger öppet med ena handen, men tar samtidigt med den andra under bordet.

Här på Lidingö skär den moderatledda majoriteten redan idag ner på utbildning och de äldre för att kunna sänka skatten. När kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) av media får frågan om vad de 16 miljonerna ska användas till kan han inte svara. Den moderata ekvationen går helt enkelt inte ihop.

I det samarbete som M inlett med V, SD och KD står det dessutom klart att partiet  inte fått igenom ett enda förslag för att stärka polis och rättsväsende! I retoriken har inget varit viktigare för M än att bryta den alarmerande brottsutvecklingen, men i praktiken har man vikt ner sig för V. Moderaterna som en gång hade ambitionen att vara ett ansvarstagande regeringsparti tar ytterligare steg in i högerpopulismen, denna gång med hjälp av V.

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet
Patrik Sandström, oppositionsråd Lidingö, Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *