Att sänka skatten är inte är ett effektivt sätt att förebygga och stoppa våld

Debatt20 juni 2022 kl 03.311

Lidingömoderaternas Daniel Källenfors ondgör sig över att Justitieminister Morgan Johansson förväntar sig att alla som kan hjälper till i kampen mot våld, skjutningar och annan kriminalitet.

Det är med all säkerhet inte så enkelt att man kan skylla dagens situation med kriminalitet på en person, ett enda statsråd, en regering eller för den delen en enskild politisk nivå som till exempel kommuner. Däremot tror vi att alla goda krafter kan och vill motverka våldet. Olika politiska nivåer kan bidra med olika typer av insatser. Tillsammans kan de användas för att framgångsrikt bekämpa, våld, kriminalitet och annat som gör vårt samhälle otryggt. Men det bygger på att alla måste hjälpas åt, att alla verktyg vi har måste användas.

Vår justitieminister och vår regering har fått igenom över femtio lagändringar och höjda strafftider i kampen mot våld och kriminalitet. Men vi socialdemokrater ser också behoven av att stärka kommunerna för att de ska klara att ta upp kampen. Regeringen har tillfört stora ekonomiska resurser. Tyvärr använder inte alla kommuner de medel de får så som avsändaren tänkt. Sänkt kommunalskatt är sällan ett effektivt verktyg i en kommuns verktygslåda för att till exempel förebygga nyrekrytering till kriminella gäng. Istället ser vi att fältkuratorer, en stärkt socialtjänst och avhopparprogram innebär att kommuner kan motverka den organiserade brottsligheten. Eller för den delen använda de tillförda resurserna till förskola och skola. Eller att se till att det finns bra ungdomsverksamhet i kommunen. Det är bara några exempel på vad pengarna från regeringen kan användas till.

De förebyggande åtgärderna som polismyndigheten upprepade gånger vädjat om måste stärkas. Som alla inser kan de inte initieras från regeringskansliet, utan en del av lösningen finns i kommuner och regioner. Och får de dessutom resurser från regeringen för att ”biffa upp” sina åtgärder så borde det bara vara att sätta igång att jobba. Om den politiska viljan finns vill säga.

Många kommuner är i full gång och gör en massa bra saker medan andra kommuner istället väljer att sänka skatten, vilket de flesta inser, inte är ett effektivt sätt för att förebygga och stoppa våld eller nyrekryteringar till kriminella gäng. Tyvärr verkar inte Daniel Källenfors (M) och Lidingömoderaterna vilja vara en del av lösningen.

Daniel Larson, oppositionsråd Lidingö (S)
Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

Kommentarer

  1. Stort tack ett mycket klokt inlägg i debatten. Nu måste vi alla hjälpa till med att förebygga och stoppa våldet. Som det står i artikeln är vissa kommuner redan igång. Se dom som förebilder och inspireras av deras verktyg som de använder i verktygslådan. Nu behövs mindre snack och mer verkstad och att alla bidrar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *