”Att män använder våld är aldrig kvinnans fel”

Lidingö8 maj 2019 kl 05.49

Reine Nelson, advokat och författare, har lång erfarenhet som brottmålsadvokat, där han företräder barn och kvinnor som utsatts för våld och kränkningar, men även män som anmälts för hot, misshandel, våldtäkt och kvinnofridskränkning.

Du har kanske sett annonserna med Reine, den femte ambassadören som höjer sin röst och stöttar Kvinnojouren Kerstin Lidingös arbete mot våld i nära relationer i kampanjen #ordräddarliv. Han delar sina erfarenheter:

– I mitt arbete som advokat möter jag många kvinnor och barn som utsätts för våld. En del av dem lever på skyddade boenden, under en stark hotbild. Det är viktigt att komma ihåg - att män använder våld är aldrig kvinnans fel. Aldrig någonsin.

I Sverige avskaffades mäns rätt att aga, det vill säga slå och misshandla, sin hustru år 1846. Hundra år senare kriminaliserades även våldtäkt inom äktenskapet. Ändå är våld i nära relationer fortfarande ett av våra största samhällsproblem, där även många barn bevittnar och utsätts för våld.

Reine uppmanar att ta hjälp att lämna relationen:

– Min erfarenhet är att en man som slagit en gång kommer att slå igen. Mitt råd till alla kvinnor är därför att ta första gången på allvar och avsluta relationen. Det är inte enkelt, men Kvinnojouren Kerstin kan vara till stor hjälp när du utsätts för våld och kränkningar.

Våldet har även dödliga konsekvenser. Förra året dödades 22 kvinnor i Sverige av sin partner eller före detta partner. Hur många som nästan mördades finns det ingen statistik på, men antalet kvinnor som uppsöker primärvården för skador en partner tillfogat är femsiffrigt. Kvinnor som dödas av en partner har ofta utsatts för upprepat våld under en längre tid.

Merparten av de som utsätts för brott i nära relation polisanmäler aldrig brotten. Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, anmäldes i fjol 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningsmannen var i nära relation med offret. Polisen och åklagarmyndigheten har gjort en gemensam granskning om våldsbrott som presenterades i februari i år. I 78 procent av de granskade ärendena lades förundersökningen ner.

– Att förhållandevis få går till åtal beror till mycket stor del på bevissvårigheter. Ofta är det ju en ord-mot-ord situation och därför är det så viktigt att agera snabbt. Om man kontaktar någon man känner väl eller polis när det just hänt åberopas ofta den personen som stödbevisning och om man har skador bör man få dem snabbt dokumenterade av läkare. Då förbättras bevisläget påtagligt, berättar Reine.

Ingegerd Smedensjö, volontär på Kvinnojouren Kerstin och ansvarig projektledare för kampanjen #ordräddarliv, berättar att ansvaret behöver tas av hela samhället.

– För att minska våldet behövs ett aktivt och medvetet arbete på flera nivåer. Ett stort ansvar ligger hos våra politiker. Regeringen behöver ta frågan på allvar och se till att vi har ett rättssystem som fungerar och har kompetens när det gäller våld i nära relationer. Kommunen och myndigheter behöver förutom kunskap även rätt förutsättningar och rutiner. Kvinnojourerna har en unik erfarenhet inom området, som kompletterar och förstärker arbetet mot mäns våld. Även som medmänniska kan du göra en betydelsefull skillnad genom att uppmärksamma och agera när du misstänker att någon utsätts för våld.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö är en ideell organisation som dagligen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. De stöttar kvinnor som utsatts för våld och oroliga anhöriga och kan även ge råd om du vill lämna en relation där du har en hotbild över dig.

Ingegerd Smedensjö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *