Återremiss av stadens budget

Stad & Politik25 november 2019 kl 19.095

Det kortaste budgetsammanträdet på många år! Det blev resultatet när Miljöpartiet tillsammans med övriga oppositionen på Lidingö röstade igenom en återremiss av budgeten för 2020.

Stadens årliga budgetsammanträde brukar kunna vara en tillställning som sträcker sig över många timmar över två dagar. I år inträffade dock det märkliga att sammanträdet tog slut efter bara drygt en och en halv timme när hela budgeten begärdes i återremiss.

Först ut att yrka på att återremittera budgeten var Patrik Buddgård (C) som menade att han noterat att många Lidingöbor under året protesterat mot den föreslagna frysningen av skolpengen.

– Vi tycker inte att det är acceptabelt. Det är inte effektiviseringar som krävs utan det blir besparingar som kommer att krävas, sa han. Vi vill se en budget som satsar på skola och omsorg och inte sparar.

Daniel Larson (S) var näste man att ställa sig bakom återremissyrkandet, liksom också så småningom Jonas Lundgren (V).

Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) var dock den som i första hand utvecklade yrkandet om återremiss.

”Att sänka skatten och samtidigt frysa pengarna till skolan och förskolan riskerar att försämra jämlikheten i skolan. En skattesänkning riskerar också att urholka stadens ekonomi långsiktigt”, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

Enligt Miljöpartiet skulle majoritetens budget innebära att intäkterna minskade med nästan 160 miljoner kronor fram till och med 2025. Samtidigt ökar investeringsbehov och upplåning vilket, enligt Miljöpartiet, leder till stora ökade kostnader på flera tiotals miljoner per år.

– Orsaken är att vi blir alltfler unga och äldre, samtidigt som andelen personer som arbetar blir färre, sa han i debatten.

– I stället för att spara till investeringar och ha en buffert för framtida kostnadsökningar, så vill majoriteten i sin budget spara ännu mer på förskola, grundskola och äldreomsorg kommande år. Det riskerar att försäkra kvaliteten för Lidingöborna, sa Patrik Sandström vidare.

I och med att fullmäktiges beslut, efter votering, blev att budgeten återremitterades, kommer den i stället att återkomma vid decembers fullmäktigemöte. Den kommunala skattesatsen måste dock alltid tas vid novembermötet och den gick igenom enligt majoritetens förslag.

Kommentarer

 1. Intressant. Denna artikel läggs ut 19:09 mitt under pausen i Fullmäktige där det är paus och det slutliga beslutet om ev. återremiss ej är fattat ?

  1. Pål Jebsen, beslutet fattades en bra stund innan kl.19.09

   Ordförande och Kommunpolitiker för SD Lidingö

  2. Kl 16.36.48 klubbade fullmäktiges ordförande Anna-Britta Bergman (M) igenom beslutet om att minoritetsåterremissen vunnit. Sen behövde jag lite tid för att titta igenom fullmäktigesändningen en gång till samt skriva texten innan jag skickade den till redaktionen kl 17.19.

 2. Visserligen är SD Lidingö vågmästare, men vi är också oppositionsparti och deltog inte i återremissen ihop med vänsterpartierna.
  SD Lidingö vill bevara småstadskänslan med försiktig byggnation, bra och värdiga äldreboenden och hjälp efter behov till funktionshindrade. Alla ska vara trygga både inom- och utomhus på Lidingö. I skolan behöver lärarna bli allenarådande med stöd av rektor. Inga elever ska få störa eller förstöra, då ska föräldrarna bli skadeståndsskyldiga för förstörelsen och störande elever förpassas till särklasser. Droganvändningen ska helt elimineras.

  Gruppledare för SD Lidingö

 3. SD Lidingö är idag ett oppositionsparti men vi röstade inte för en återremiss med de andra oppositionspartierna utan röstade med majoriteten.

  Ordförande SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *